สตูล จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล วันสวรรคต ร.9

ที่ วัดดุลยาราม ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล พ.อ.ทวีพร คณะทอง ผบ.ร.5 พัน.2 และ คุณรุจิรา คณะทอง ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ร.5 พัน.2 นำกำลังพลและสมาชิกแม่บ้านจิตอาสาพระราชทานของหน่วย พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดยมี พ.อ.เฉลิมพร ขำเขียว รอง ผบ.พล.ร.5 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พ.อ.อายุพันธ์ กรรณสูต ผบ.ร.5 ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

รวมทั้งสืบสานพระราชปณิธานกิจกรรมจิตอาสาตามรอยพ่อ โดยการจัดกิจกรรมรถครัวสนามกองทัพบกช่วยเหลือประชาชน ร่วมกันประกอบอาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง นำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม, กิจกรรม Army Barber บริการตัดผมฟรีให้กับประชาชน และจัดชุดแพทย์ทหารเคลื่อนที่ บริการตรวจวัดความดัน ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ และแจกจ่ายยาเวชภัณฑ์ให้แก่ผู้มาร่วมกิจกรรมอีกด้วย

Details

ซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชน ที่ยากจน

ศูนย์ข่าว หนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี รายงานข่าวว่า เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านนั้น เทศบาลตำบลเขาพระงาม นำโดย นายพูลสวัสดิ์ ถือคง นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม ร่วมกับ หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก (ปตอ.1 พัน.3) นำโดย พ.ท.ยศวีร์ คงธนจารุอนันต์ ผบ.ปตอ.1 พัน.3 และ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี นำโดย นางสาววีร์วิมล มั่งพรม หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ ได้ทำการมอบบ้านให้กับ นายชาลี พานแก้ว ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี (พมจ.) เพื่อดำเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย และผู้ด้อยโอกาสในสังคม

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

เทศบาลตำบลเขาพระงาม โครงการหลักประกัน รายได้ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลเขาพระงาม ประจำปีงบประมาณ 2563

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี .รายงานข่าวมาจากจังหวัดลพบุรีว่า เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563ที่ผ่านนั้น กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลเขาพระงาม จัดโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือน กันยายน 2563 แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ดังนี้ 1.เวลา 09.00 น. จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 3, 4, 5 และ 6 ณ วัดบ่อแก้ว 2.เวลา 13.00 น. จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1, 2, 7, 8, 9 และ 10 ณ วัดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร (วัดเขาพระงาม)

บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ ร่วมกับ นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงามร่วม จัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลเนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 ทำการปรุงอาหารสุกเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี รายงานข่าว มาจากจังหวัดลพบุรีว่า เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563ที่ผ่านนั้น ทาง ศูนย์การทหารปืนใหญ่ นำโดย พลตรีทวนชัย นัดนะรา ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ จัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลเนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 โดยมี นายพูลสวัสดิ์ ถือคง นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม ร่วมทำการปรุงอาหารสุกเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน ณ วัดทุ่งสิงห์โต

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี