พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เป็นประธานการตรวจสอบเรื่อง เงินนอกงบประมาณ และ จัดเก็บข้อมูลการจัดเก็บและนำส่งรายได้ฯ

วันอังคารที่ ๒๑ ส.ค.๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เดินทางมาตรวจเยี่ยมและเป็นประธานการตรวจสอบเรื่อง เงินนอกงบประมาณ และ จัดเก็บข้อมูลการจัดเก็บและนำส่งรายได้ฯโดย พ.ต.ต.ชุติอิทธิมนต์ โอภาสศุภพิชยะ สว.ฝตส.๑ ตส.๓ กับพวก ที่ ตม.จว.เชียงใหม่ โดยมี พ.ต.อ.ชัยรัตน์ รัตนาธรรมวัฒน์ ผกก.ตม.จว.เชียงใหม่ พ.ต.ท.หญิง วรรณิภา มั่งมีผล รอง ผกก.ฯ และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน

     

      

      

      

 

จิณัฐติกานต์  สีนวลใย  รายงาน