องค์การนิสิต มจร จัดงานสงกรานต์ไทย

องค์การนิสิต มจร จัดงานสงกรานต์ไทย
พระมหาณัฐพงษ์ ฐิตปญโญ,ดร. รองนายกองค์การนิสิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แจ้งว่า องค์การนิสิตบัณฑิตศึกษาร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มจร จะจัดงานรดน้ำขอพรจากคณาจารย์และผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย มจร เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงานของไทย งานนี้ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ เป็นเจ้าภาพ โดยจะจัดงานที่ตึกมหาธาตุวิทยาลัย วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กทม. ณ วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 เริ่มตั้งแต่เวลา 09:09 น. เป็นต้นไป จึงขอเรียนเชิญศิษย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุกคณะ ทุกสาขา มาร่วมงานกันโดยพร้อมเพียงกัน (พระสงฆ์ควรครองผ้ารัดอก ศิษย์ฆราวาสควรแต่งชุดไทยเข้าร่วมงาน)
/////////
ขอบคุณข้อมูลข่าวสาร (เครดิต) ภาพ/ข่าว
> Cr.อ็อฟไซด์ รายงาน