มณฑลทหารบกที่ 13 จัดพิธีรับ-ส่ง หน้าที่ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13

มณฑลทหารบกที่ 13 จัดพิธีรับ-ส่ง หน้าที่ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 ระหว่าง พลตรี อิทธิพล สุวรรณรัฐ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 (ท่านเก่า) กับ พลตรี สุรินทร์ นิลเหลือง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ (ท่านใหม่) โดยมีคณะนายทหารและกำลังพลภายในหน่วยได้มาร่วมในพิธีอย่างสมเกียรติ ทั้งนี้ พลตรี อิทธิพล ได้กล่าวขอบใจกำลังพลทุกระดับชั้นที่ได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานเป็นอย่างดีในทุกด้านช่วงที่ดำรงตำแห่งอยู่ จนทำให้การทำงานในเรื่องการพัฒนาหน่วย พัฒนากองทัพ ประเทศชาติและดูแลให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทำให้เป็นที่พอใจของผู้บังคับบัญชา นอกจากนี้ยังได้ชื่นชมผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 ท่านใหม่ว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถที่จะช่วยพัฒนามณฑลทหารบกที่ 13 ให้กว้าหน้าต่อไป ขณะที่ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 ท่านใหม่ได้กล่าวว่าจะดำเนินงานสานต่อโครงการต่าง ๆ และพัฒนาที่หน่วยให้เจริญกว้าหน้าต่อไป

 

     

     

 

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ข่าว/ สำนักข่าวเดลิซันเดย์ สมชาย. เกุตฉาย ภาพ/ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ. จังหวัดลพบุรี