ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเพิ่มปริมาณ ทางชีวภาพของสัตว์น้ำ

นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กิจกรรมเพิ่มปริมาณและความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำมวกเหล็กและอ่างเก็บน้ำคลองเพรียว ณ อ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง โดยมีนายธีรทัศน์ ศิริแดง ประมงจังหวัดสระบุรี กล่าวรายงาน นาย ศราวุธ สุวรรณจูฑะ นายอำเภอวังม่วง พันตำรวจเอก เอกภพ ตันประยูร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวังม่วง หัวหน้าส่วนราชการ นางพรสุนีย์ คำพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลคำพราน นายสมบูรณ์ อิทรรักษา กำนันตำบลคำพราน และผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีเมื่อวันที่25กันยายน2561     

     

      

      

/ภาพข่าว  ดำรงค์  ชื่นจินดา  ผู้สื่อข่าวหนังสื่อพิมพ์5เหล่าทัพสระบุรีรายงาน

มอบปัจจัยการเกษตรและวัสดุครุฑภัณฑ์ด้านการเกษตร

นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีมอบปัจจัยการผลิตและวัสดุครุภัณฑ์ด้านการเกษตรตามโครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แผนงานบูรณาการเสริม สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้เศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณพัฒนาภาคกลาง ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่ที่ 9 ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง โดยมีนางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์เกษตรจังหวัดสระบุรี กล่าวรายงาน นาย ศราวุธ สุวรรณจูฑะ นายอำเภอวังม่วง พันตำรวจเอก เอกภพ ตันประยูร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวังม่วง หัวหน้าส่วนราชการ นายมานะชัย สุนันตา นายกองค์การบริหารตำบลวังม่วง และผู้มีเกียรติ ร่วมพิธี เมื่อวันที่25กันยายน2561

     

     

     

     

     

/ภาพข่าวดำรงค์ชื่นจินดาผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์5เหล่าทัพสระบุรีรายงาน