นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด ลพบุรี ให้การต้อนรับนักศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตร ธรรมาภิบาลทางการแพทย์ฯ

เทศบาลเมืองเขาสามยอดจังหวัดลพบุรีให้การต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลอานันทมหิดล. ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากจังหวัดลพบุรีว่า นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด จ.ลพบุรี ให้การต้อนรับคณะ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร ธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 ลงพื้นที่สำรวจสถานที่จัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครั้งที่ 2 โดยมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร ธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่งที่ 6 (ปธพ.6) เพื่อออกหน่วยตรวจรักษาประชาชนผู้เจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไปจนถึงโรคซับซ้อนขั้นสูง ส่งเสริมสุขภาพประชาชนในพื้นที่เน้นการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพชุมชน โดยบุคลากรทางการแพทย์หลากหลายสาขาร่วมกับนักศึกษาภาครัฐ และภาคเอกชน

      

 

     

     

ใจรัก   วงศ์ใหญ่ ข่าว/ สมชาย เกตุฉาย ภาพ/ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี