เทศบาลเมืองเขาสามยอดลพบุรี ประชุมประชาคม ประจำเดือนมิถุนายน

ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากจังหวัดลพบุรีในวันนี้ วันพุธ ที่ 20 มิถุนายนเวลา 09.00 น ทาง เทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี นำโดยนางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด จัดประชุมประชาคม ประจำเดือมิถุนายน โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งภาคประชาชน เข้าร่วมประชุม ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเขาสามยอด มีผู้เข้าประชุมในครั้งนี้กว่า 100 กว่าคน.

     

     

     

     

    

    

ใจรัก วงศฺใหญ่ ข่าว/ สมาชาย เกตุฉาย ภาพ/ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี