ศาลแรงงานภาค 1 จัดโครงการ ” จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

นายสราวุธ ศิริภาณุรักษ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ” จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ” ศาลแรงงานภาค 1 โดยมีการจัดกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณอาคารศาลแรงงานภาค 1 (พระนครศรีอยุธยา) บริเวณถนนรวมถึงปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบของศาลแรงงานภาค 1 (พระนครศรีอยุธยา) โดยมีคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอม ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างศาลแรงงานภาค 1 เข้าร่วมโครงการ ณ ศาลแรงงานภาค 1 พระนครศรีอยุธยา.

     

     

     

     

 

/ดำรงค์ ชื่นจินดา รายงาน/ภาพข่าว

พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส. ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับ ดูแล การประเมินผล การดำเนินงานด้านการปฏิบัติการและด้านการตรวจสอบภายใน ของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ครั้งที่ 3/2561

วันพุธที่ 19 ก.ย. 61 เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับ ดูแล การประเมินผล การดำเนินงานด้านการปฏิบัติการและด้านการตรวจสอบภายใน ของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. โดยมีคณะอนุกรรมการฯเข้าร่วมประชุมและสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาโดยพร้อมเพรียงกัน

 

     

     

พันเอก(พิเศษ)อิทธิกร(ประมวล) บุญยัง รับพระราชทานเหรียญกาชาด สูงสุด ชั้น 1 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. พันเอก(พิเศษ)อิทธิกร(ประมวล) บุญยัง ได้เข้าเฝ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ รับพระราชทานเหรียญกาชาด สูงสุด ชั้น 1 ที่ โรงพยาบาลจุฬา ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 18 จำนวน 280 ราย

     

และได้รับเอกสารในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เข้าเฝ้าฯ เข้ารับรางวัล พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดี