ผู้ว่าฯปทุมธานี ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ จำนวน 1 ล้านตัว ที่ ท่าน้ำวัดโพธิ์เลื่อน

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. ที่ ท่าน้ำวัดโพธิ์เลื่อน ตำบลบ้านกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2561 ปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียน ปลาหางแดง ปลายี่สก จำนวน 1 ล้านตัว ปล่อยลงในแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายวินัย เนตรพระฤทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกระแชง นายเฉลียว เทียนวรรณ ประมงจังหวัดปทุมธานี นักเรียนและชาวบ้านบ้านกระแชง เข้าร่วม

    
โดยวันที่ 21 กันยายน วันสถาปนากรมประมง เป็นช่วงเดือนมีน้ำธรรมชาติเพียงพอเหมาะสมต่อการขยายพันธุ์สัตว์น้ำ อีกทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจให้ประชาชนเกิดความรัก ความหวงแหน และตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงและร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงรักษาพันธุ์สัตว์น้ำให้ยั่งยืนอันจะเกิดแหล่งอาหารโปรตีนราคาถูก แก่ประชาชนในชุมชนโดยเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการเพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำนอกจากจะร่วมใจกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและขอให้งดจับสัตว์น้ำในวันดังกล่าว

    
ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานเปิดการอบรมโครงการโรงเรียนธนาคารขยะรีไซเคิล กิจกรรมรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากจังหวัดลพบุรีในวันนี้ว่า. ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 เวลา09.00น.
นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็น ประธานเปิดการอบรมโครงการโรงเรียนธนาคารขยะรีไซเคิล กิจกรรมรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

     
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ และประชาชนจังหวัดลพบุรี ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติกอย่างเหมาะสม เพื่อลดปริมาณขยะในพื้นที่จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

     

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ข่าว/ สมชาย. เกตุฉาย. ภาพ/ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ. จังหวัดลพบุรี