ปศุสัตว์ลพบุรี เร่งกางมุ้งให้ม้า ป้องกันโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า

วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายจรูญ ชูเกียรติวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ลพบุรี สำนักงานปศุสัตว์เขต1 กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ และหน่วยทหารในพื้นที่ ออกตรวจเยี่ยมสถานที่เลี้ยงม้าในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยให้เร่งดำเนินการทำมุ้งในฟาร์มม้าให้ครอบคลุม100เปอร์เซ็นต์ของฟาร์มม้าทั้งหมดในจังหวัดลพบุรี เพื่อป้องกันตัวริ้นและแมลงพาหะอื่นของโรค และหากภายในคอกม้ามีอุณหภูมิสูงมาก จะแนะนำให้ติดตั้งพัดลม ขนาดใหญ่ภายในคอกหรือใช้ระบบน้ำหยดบนหลังคาเพื่อช่วยลดอุณหภูมิภายในอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีการตรวจสุขภาพม้า เจาะเลือด ฝังไมโครชิฟ พ่นยาฆ่าเชื้อโรคและยากำจัดแมลงพาหะบริเวณโดยรอบคอกม้าและจะดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคนี้ให้แก่ม้าต่อไป
โรคกาฬโรคแอฟริกาในม้าเกิดจากเชื้อไวรัส เป็นโรคที่เป็นเฉพาะในม้า ไม่ติดต่อสู่คน การติดต่อของโรค เกิดจากม้าถูกแมลงที่เป็นพาหะของโรคกัด เช่น ตัวริ้น สำหรับจังหวัดลพบุรีมีเกษตรกรผู้เลี้ยงม้า จำนวน 51 รายกระจายอยู่ในทั้ง 11อำเภอ ของจังหวัดลพบุรี มีจำนวนม้าทั้งสิ้น 193 ตัว

ข้อมูลจาก สนง.ปศุสัตว์ จ.ลพบุรี
สุภาวดี สมศรี
สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.ลพบุรี ภาพ

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ
จังหวัดลพบุรี