จัดอบรมการประสานงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ในวันที่27มีนาคม2561 นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดโครงการอบรมจัดการประสานงานด้านการป้องกันและบรรเทาสสธารณภัยมีพันเอกเพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รอง กอ. รมน.จังหวัดสระบุรี ซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรีได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ประสานงานการปฏิบัติที่1 จัดทำการอบรมและฝึกความเข้าใจตาม”โครงการประสานงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจำนวน1รุ่น โดยมีการฝึกอบรมในสถานที่จริง ตามวัตถุประสงค์ของการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะเพื่อประสานข้อมูล องค์ความรู้สร้างความเข้าใจแก่ผู้เข้าอบรมให้สามารถประสานกีบหน่วยงานข้างเคียงที่เกี่ยวข้องใยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการแจ้งเหตุและสามารถดำเนินงานหนืออำนวยการประสานงานกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในการจัดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อมีเหตุการเกิดขึ้นจริงพร้อมประสานงานได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนเพื่อเป็นการบูรณาการแผนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพื้นที่ก่อให้เกิดความเข้าใจในหน้าที่และบทบาทของแต่ละหน่วบงานและวามรากฐานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนพร้อมรับมือภัยพิบัติได้มีจิตอาสาร่วมบูรณาการเช่น อาสาสมัครด้านความมั่นคง อาสาสมัครด้านอื่นๆ ของประชาชนที่มีจิตอาสาและกำลังพลของกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่18 และเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่นสระบุรี

     

      

      

      

      

/ภาพข่าว  ดำรงค์  ชื่นจินดา  หนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพสระบุรีรายงาน

พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เป็นประธานเปิดการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ของ ฝตส.1 ตส.3

วันอังคารที่ 27 มี.ค.61 เวลา 09.30 น. พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.ตรวจเยี่ยมและ เป็นประธานเปิดการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ของ ฝตส.1 ตส.3 ชุดที่ 2 โดย พ.ต.ท.หญิง วรรณมนัส ทรงเจริญ รอง ผกก.ฝตส.1 ตส.3 พร้อมพวกรวม 3 นาย ที่ตม.จว.นครศรีธรรมราชโดยมี พ.ต.ท.ธนูศิลป์ ดวงแก้วงาม สว.ตม.จว.นครศรีธรรมราช
พร้อมข้าราชการตำรวจ ในสังกัดให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน