เทศบาลตำบลหล่มเก่า รณรงค์เมืองท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมปลอดบุหรี่

เทศบาลตำบลหล่มเก่า รณรงค์เมืองท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมปลอดบุหรี่
ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า(ส่วนแรกตั้ง) ว่าที่ร้อยเอกอานนท์ เชื้อเล็ก นายอำเภอหล่มเก่าเป็นประธานฯเปิดงาน เดินรณรงค์สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมปลอดบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม นางวาสนา ธีรนิติ นายกเทศมนตรีตำบลหล่มเก่า กล่าวรายงานว่าอำเภอหล่มเก่าในปัจจุบันเป็นเมืองท่องเที่ยวโดยสมบูรณ์แบบ ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม และหากแหล่งท่องเที่ยวที่งดงามเหล่านี้ไม่มีกลิ่นและควันบุหรี่มากวนใจนักท่องเที่ยวที่อยากมาชื่นชมธรรมชาติและสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอด ดังนั้น ในโอกาสที่องค์การอนามัยโลก กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็น วันงดสูบบุหรี่โลก ทางอำเภอหล่มเก่า เทศบาลตำบลหล่มเก่าร่วมกับสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์ จ.เพชรบูรณ์ สภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา โรงเรียนบูรณวิทยา โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย โรงเรียนบ้านหินกลิ้ง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า สาธารณสุขอำเภอหล่มเก่า อสม.หล่มเก่า สถานีตำรวจภูธรหล่มเก่า จึงจัดกิจกรรมเดินรณรงค์สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมปลอดบุหรี่ โดยการจัดให้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่และมีป้ายรณรงค์ห้ามสูบบุหรี่ติดตั้งในสถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลต.หล่มเก่าให้เห็นอย่างชัดเจนควบคู่ไปกับการมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเพื่อให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดต่อไป ก่อให้สภาวะแวดล้อมที่ดีปลอดภัยจากควันบุหรี่อย่างยั่งยืน

 

     

     

มนสิชา คล้ายแก้ว ผู้สื่อข่าวจังหวัดเพชรบูรณ์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ในการส่งต่อผู้ป่วยในพื้นที่เกาะจังหวัดสตูลและการพัฒนาศูนย์บริการสุขภาพท่าเรือท่องเที่ยวปากบารา

วันนี้31พ.ค.61ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ท่าเรือท่องเที่ยวปากบารา อ.ละงู จ.สตูลนายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ในการส่งต่อผู้ป่วยในพื้นที่เกาะจังหวัดสตูล และการพัฒนาศูนย์บริการสุขภาพท่าเรือท่องเที่ยวปากบารา ระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล กับ โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง โดยมีนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล นายแพทย์สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นายแพทย์สาธารณสุข นายแพทย์อรุณ กิจมหาตระกูล กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ และนายแพทย์สมชาย จันทร์สว่าง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรังซึ่งโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีศักยภาพและความพร้อมในการรับส่งต่อผู้ป่วยพร้อมดูแลสุขภาพชุมชนในพื้นที่ จึงถือเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการดูแลสุขภาพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้การท่องเที่ยวภาคใต้
นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล กล่าวว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จัดให้มีการจัดสรรบุคลากรปฎิบัติงานประจำศูนย์บริการสุขภาพท่าเรือท่องเที่ยวปากบาราเพื่อให้บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและอำนวยความสะดวกในการส่งต่อผู้ป่วยทางทะเลผ่านศูนย์บริการสุขภาพท่าเรือท่องเที่ยวปากบาราเพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายไปรักษาติอโดยจัดให้มีรถพยาบาลจากโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่

     

ด้านนายนายแพทย์อรุณ กิจมหาตระกูล กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ กล่าวว่าศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่มีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายที่ได้รับการอบรมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขั้นสูง พร้อมเครือข่ายโรงพยาบาลเครือกรุงเทพเวชดุสิตในการส่งต่อผู้ป่วยทั่วประเทศและทีมประสานงานดูแลรักษาและส่งต่อผู้ป่วยต่างชาติ พร้อมทั้งสนับสนุนยาเวชภัณฑ์และให้ความรู้การอบรมช่วยฟื้นคืนชีพให้แก่บุคลากรที่ปฎิบัติงานประจะศูนย์บริการสุขภาพท่าเรือท่องเที่ยวปากบารา เพื่อดูแลนักท่องเที่ยวและชุมชนหากเกิดกรณีฉุกเฉิน ผ่านศูนย์บริการสุขภาพท่าเรือท่องเที่ยวปากบาราจังหวัดสตูล

     

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

สมาคมชาวไร่อ้อยสระบุรีเป็นผู้แทนจาก4องค์กรมายื่นหนังสือขอเรียกร้องผ่าท่านผู้ว่าราชการจัง หวัดถึงนายกรัฐมนตรีเนื่องราคาอ้อยตกต่ำ

วันนี้ 31 พ.ค.61 เวลา09.00น. นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีลงมารับหนังสือจาก สมาคมชาวไร่อ้อยเขื่อนป่าสักสระบุรี ประมาณ 30 คน นำโดยนายสุวัฒน์ อินทร์เฉลียว นายกสมาคมฯ ได้ยื่นหนังสือผ่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เพื่อเสนอนายกรัฐมนตรีหาแนวทางแก้ไขความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยและขอให้สนับสนุนร่าง พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทรายที่ชาวไร่อ้อยเสนอผ่าน กอ.รมน.จังหวัดสระบุรี มีพันเอก เพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.บ.(ท.) เป็นผู้รับหนังสือเพื่อส่งต่อไปยังผู้บัญชาการมฑลทหารบกที่18 เพื่อนำหนังสือส่งไปยังนายกรัฐมนตรีอีกด้วย
เนื่องจากชาวไร่อ้อยได้รับควสมเดือดร้อนจึงขอให้รัฐบาลช่วยดูแลเกษตรกรชาวไร่อ้อยกว่า3ล้านครอบครัวที่มีสมาชิกกว่า2ล้านรายทั่วประเทศที่มีปัญหาคือมีอ้อยมากเกินไปและระบบอุตสาหกรรมอ้อยและการผลิตน้ำตาลทรายมีปัญหาการบรรทุกจากสวนไร่อ้อยก็เป็นอุปสรรคต่อการขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานที่สำคัญคือรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ชาวนาที่มีพื้นที่ดอนปลูกอ้อยเป็นจำนวนมากเนื่องในราคาข้าวตกต่ำที่เป็นสาเหตุทำให้มีการผลิตอ้อยมากกว่าทุกครั้งและเกี่ยวกับในปีนี้มีฝนตกซุกมากตั้งแต่ต้นปีทำให้อ้อยมีจำนวนมากจึงมีปัญหาทำให้ราคาอ้อยตกต่ำไปด้วย
ดังนั้นในการยื่นหนังสือของชาวไร่อ้อยจึงมีมติให้ทุกสมาคมทั่วประเทศใน4องค์กรให้ยื่นหนังสือผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดและยื่นหนังสือผ่าน กอ.รมน.ทุกจังหวัดทั่วประเทศพร้อมกันในวันที่31พฤษภาคม2561 มีสถาบัน 4 องค์กรหลักได้แก่
สหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย
สหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย
สมาพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย
ชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสาน
สมาคมชาวไร่อ้อยเขื่อนป่าสักสระบุรีจึงได้มายื่นหนังสือผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีผ่านถึงนายกรัฐมนตรี และรัฐบาลให้เร่งหาแนวทางช่วยเหลือพร้อมแก้ปัญหาของชาวไร่อ้อยโดยเร่งด่วนเพื่อป้องกันมิให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยรวมตัวกันเรียกร้องต่อรัฐบาลก่อนที่ทางโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศจะมีการเปิดหีบในฤดูกาลผลิตปี2561/62ต่อไป

     

    

    

    

 

/ภาพข่าวดำรงค์  ชื่นจินดา หนังสือพิมพ์5เหล่าทัพสระบุรีรายงาน

เทศบาลเมืองสระบุรี”ร่วมใจป้องกันโรคภัย จากควันบุรี” ในวันงดบุรีโลก

วันที่31พฤษภาคม2561 ดร.ภาณุพงศ์ ทิพยเศวต นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรีเป็นประธานงานงดบุรีโลก”ร่วมใจป้องกันโรคภัย จากควันบุรี” มีภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหารตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในชุมชน เขตเทศบาลเมืองสระบุรี ร่วมกันเดินรณรงค์การป้องกันโรคจากการสูบบุรีและจากควันบุรีเนื่องในวันงดบุรีโลก
เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขได้มีการออก พ.ร.บ. คุ้มครองสิทธิ์และควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบปี2560ซึ่งเป็นมาตราการที่จะช่วยเหลือป้องกันคนที่ไม่สูบบุรีหรืออยู่ใกล้คนสูบบุรีและคุ้มครองสิทธิ์ของเยาวชนให้มีสุขภาพที่ดีไม่สูบบุรีพร้อมประชาชนทั่วไปเพื่อสามารถป้องกัยโรคจากคนสูบบุรีที่อยู่ใกล้ตัวและบอกกล่าวตักเตือนให้ผู้ที่สูบบุรีไดเลิกบุรีได้ด้วยเพื่อลดการสูบบุรีของผู้ใหญ่สู่เด็กและเยาวชน ที่จะเป็นอันตรายต่อบุคคลใกล้ชิดหรืออาจนำควันบุรีไปสู่คนที่ไม่สูบบุรีถึงชีวิตได้ดังนั้นทางเทศบาลเมืองสระบุรีได้เดินรณรงค์ร่วมกันแสดงออกเพื่อป้องกันอันตรายจากโรคติดต่อจากการสูบบุรีและส่งเสริมไม่ให้ เด็กและเยาวชน สูบบุรีเพื่อได้เรียนรู้ถึงโทษภัยจากการสูบบุรีพร้อมเป็นแรงจูงใจช่วยปเองกันบุคคลใกล้ชิดที่สูบบุรีได้ลิกบุรีเพื่อสุขภาพของบุคคลที่สูบบุรีแบะสามารถดึงจิตใจเพื่อป้องกันโรคที่อาจจะทำให้เกิดจากการสูบบุรีของคนใกล้ชิดเป็นโรคที่ตนมิได้ก่อขึ้นเองด้วยเชิญชวนให้เลิกบุรีในวันงดบุรีโลกอีกด้วย

     

     

    

    

    

    

    

 

/ภาพข่าว  ดำรงค์ ชื่นจินดา หนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพสระบุรีรายงาน