เทศบาลตำบลหล่มเก่า รณรงค์เมืองท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมปลอดบุหรี่

เทศบาลตำบลหล่มเก่า รณรงค์เมืองท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมปลอดบุหรี่
ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า(ส่วนแรกตั้ง) ว่าที่ร้อยเอกอานนท์ เชื้อเล็ก นายอำเภอหล่มเก่าเป็นประธานฯเปิดงาน เดินรณรงค์สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมปลอดบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม นางวาสนา ธีรนิติ นายกเทศมนตรีตำบลหล่มเก่า กล่าวรายงานว่าอำเภอหล่มเก่าในปัจจุบันเป็นเมืองท่องเที่ยวโดยสมบูรณ์แบบ ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม และหากแหล่งท่องเที่ยวที่งดงามเหล่านี้ไม่มีกลิ่นและควันบุหรี่มากวนใจนักท่องเที่ยวที่อยากมาชื่นชมธรรมชาติและสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอด ดังนั้น ในโอกาสที่องค์การอนามัยโลก กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็น วันงดสูบบุหรี่โลก ทางอำเภอหล่มเก่า เทศบาลตำบลหล่มเก่าร่วมกับสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์ จ.เพชรบูรณ์ สภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา โรงเรียนบูรณวิทยา โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย โรงเรียนบ้านหินกลิ้ง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า สาธารณสุขอำเภอหล่มเก่า อสม.หล่มเก่า สถานีตำรวจภูธรหล่มเก่า จึงจัดกิจกรรมเดินรณรงค์สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมปลอดบุหรี่ โดยการจัดให้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่และมีป้ายรณรงค์ห้ามสูบบุหรี่ติดตั้งในสถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลต.หล่มเก่าให้เห็นอย่างชัดเจนควบคู่ไปกับการมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเพื่อให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดต่อไป ก่อให้สภาวะแวดล้อมที่ดีปลอดภัยจากควันบุหรี่อย่างยั่งยืน

 

     

     

มนสิชา คล้ายแก้ว ผู้สื่อข่าวจังหวัดเพชรบูรณ์