ขอขมา รู้ตัวว่าทำผิดก็ให้อภัย

 

เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ 2561 ข้าพเจ้า นางลลิตา พรหมทา ในโพสข้อความลงในเฟสบุ๊ควิจารณ์ ปรายฟ้าการ์เด้นฮิลล์รีสอร์ท และนางดอกฟ้า พิลาเกิด เจ้าของในทางลบ ทำให้ภาพลักษณ์รีสอร์ทเกิดความเสียหาย เนื่องจากเกิดจากความเข้าใจผิด ด้วยความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ภายหลังข้าพเจ้าได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ข้าพเจ้ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึงอยากจะกราบขอโทษปรายฟ้าการ์เด้นฮิลล์ รีสอร์ท และกราบขอขมานางดอกฟ้า พิลาเกิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขอขอบคุณ ทางนางดอกฟ้า พิลาเกิด ที่มีความเมตตากรุณาไม่ถือโทษและติดใจ ในเหตุการณ์เลวร้ายดังกล่าว โดยไม่เอาความทั้งที่รีสอร์ทได้รับความเสียหายทางชื่อเสียง ภาพลักษณ์และรายได้ ข้าพเจ้าต้องกราบขอบพระคุณและขอโทษ ปรายฟ้าการ์เด้นฮิลล์รีสอร์ทและนางดอกฟ้า พิลาเกิด มาณ ที่นี้

มนสิชา คล้ายแก้ว เพชรบูรณ์

นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด จัดโครงการส่งเสริมสรับสนุนกายภาพ บำบัดและกิจกรรมบำบัดสู่ชุมชนในพื้นที่

สื่อข่าวรายงานมาจากจังหวัดลพบุรีในวันนี้ว่า วันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองเขาสามยอด นำโดยนางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด พร้อมด้วยสมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมโครงการการส่งเสริมสรับสนุนกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดสู่ชุมชนในพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร จากโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการทำกายภาพบำบัด ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเขาสามยอด

     

     

     

     

     

     

     

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ข่าว/ สมชาย เกตุฉาย ภาพ/ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

กรมทหารปืนใหญ่ที่ 72 ลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์

ผู้สื่อข่าวรายงานอากาศจังหวัดลพบุรีในวันนี้ว่า. ในวันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา12.00 น.
พันเอกชนินทร์ สิงหนาทนิติรักษ์ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 72 จ.ลพบุรีและคณะพร้อมด้วยกำลัง พลจิตอาสา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางศาสนาพุทธ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ณ วัดศรีรัตนาราม บ้านชอนสมบูรณ์ อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี

     

     

ในการนี้ยังได้จัดโรงทานเลี้ยงอาหารกลางวันในนาม ป.72 แผู้มาร่วมงานอีกด้วยได้มีประชาชน ชาวอำเภอหนองม่วง. ต้นลพบุรีเข้าร่วมงานในครั้งนี้อย่างคึกคัก

     

     

     

ใจรัก   วงศ์ใหญ่ ข่าว/ สำนักข่าวเดลิซันเดย์ สมชาย เกตุฉาย ภาพ/ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ. จังหวัดลพบุรี

จังหวัดนครศรีธรรมราช ! นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เปิดอบรม โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ่านตลาดออนไลน์จากเน็ตประชารัฐ ณ.ห้องประชุมบุษราคัม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค….

จังหวัดนครศรีธรรมราช ! นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เปิดอบรม โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ่านตลาดออนไลน์จากเน็ตประชารัฐ ณ.ห้องประชุมบุษราคัม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค.

วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสมพงษ์ มากมณี นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านตลาดออนไลน์โดยใช้ประโยชน์จากโครงการเน็ตประชารัฐ ณ.ห้องประชุมบุษราคัม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ในการเปิดอบรมครั้งนี้เพื่อส่งเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นกระจายสินค้าออกขายผ่านตลาดออนไลน์เพื่อให้เข้าถึง กลุ่มลูกค้า มากขึ้น

 

เบื้องต้นในการจัดงานครั้งนี้มีประชาชนหน่วยงานต่างๆเดินทางเข้าร่วมรับฟังในการอบรมโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ่านตลาดออนไลน์ เป็นจำนวนมาก โดยประชาชนที่เดินทางเข้าร่วมรับการอบรมในครั้งครั้งนี้ ได้กล่าวขอขอบคุณไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องที่ได้จัดกิจกรรมเปิดอบรมสอนให้ความรู้ในเรื่องวิธีการ หารายได้ กระจายสินค้า เข้าถึงกลุ่มลูกค้า ผ่านโลกตลาดออนไลน์จากเน็ตประชารัฐ ในครั้งนี้….
————————-
ภาพ/เนื้อข่าว
ธีรพล ปลื้มถนอม “ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ ๕ เหล่าทัพ” รายงาน