สพป.สิงห์บุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุลศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่13 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี นำบุคลากร สพป.สิงห์บุรี บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรในสังกัดทุกคน มีจิตสาธารณะหรือจิตอาสา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เป็นการสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้รู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจและร่วมมือในทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวมหรือกิจกรรมที่ช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างประโยชน์สุขของคนในสังคมร่วมกัน โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การทำความสะอาดบริเวณรอบเทวาลัยพระพรหม ติดถนนสายเอเซียหรือทางหลวงหมายเลข 32 ก่อนเข้าอำเภอพรหมบุรี เป็นพระพรหมองค์ใหญ่ที่ในประเทศไทย ซึ่งมีนักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นเหนือแวะเวียนมาไหว้ไม่ขาดสาย นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมใจกันในวันสำคัญพัฒนาเมืองสิงห์บุรีเป็นเมืองน่านอน บ้านน่าอยู่ ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี

กชกร พวยไพบูลย์
ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสิงห์บุรี

สิงห์บุรี จัดกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9

วันนี้(13 ตุลาคม 2563) จิตอาสาพระราชทานจังหวัดสิงห์บุรี นำโดยนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ได้ร่วมกันจัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ๘ พรรษา หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงหมู่ อำกอเมือง จังหวัดสิงห์บุริ โดยมีจิตอาสาข้าราชการ ประชาชน นักเรียนนักศึกษาจำนวนกว่า 500 คน ร่วมกิจกรรม

ซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดสิงห์บุรี ได้น้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชหนมาเป็นแนวทางในการสร้างความสมัครสมานสามัคคีของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า โดยการจัดกิจกรรมจิตอสาพัฒนาถวายเป็นพระราชกุศลในวันนี้ กำหนดจัดภายใต้ซื่อ “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” โดยจัดให้มีกิจกรรมปลูกตันไม้ ปรับปรุงภูมิทัศ และทำความสะอาดบริเวณสองฟากฝั่งแม่น้ำ และบริเวณถนน ที่สาธารณประโยชน์ในบริเวณใกล้เคียง
กชกร พวยไพบูลย์
ผู้สื่อข่าวจังหวัดสิงห์บุรี
ภาพข่าว:ประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี

ชาวสิงห์บุรี ทำบุญตักบาตรถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

เช้าวันนี้(13 ตุลาคม 2563) นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยข้าราชการพลเรือน ข้าราชการศาล ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวจังหวัดสิงห์บุรี ก็ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสิงห์บุรี
จากนั้นได้ร่วมกันวางพวงมาลาดอกไม้สดต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

กชกร พวยไพบูลย์
ผู้สื่อข่าวจังหวัดสิงห์บุรี