หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ นำทหารนักรบพิเศษ และ ทหารกองประจำการ ร่วมปฏิบัติธรรม แสดงตนเป็นพุทธมามกะ และ เวียนเทียน เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา และถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวัน วิสาขบูชา ประจำปี 2561

พ.อ.ดนัย จันทนะเวส รอง เสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็นประธานนำลังพลนักรบพิเศษ จากหน่วยขึ้นตรงในพื้นที่ จังหวัดลพบุรี พร้อมครอบครัว กว่า 400 คน ร่วมประกอบพิธีสำคัญทางพระพุทธศาสนา ด้วยการปฏิบัติธรรม แสดงตนเป็นพุทธมามกะ สืบทอดพระพุทธศาสนา โดยร่วมกันประกอบพิธีเวียนเทียน รอบศาลาเทพประทานพร พุทธสถานศักดิ์สิทธิ์ กลางสระน้ำ ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือกราบไหว้ของกำลังพล ทหารนักรบพิเศษ และประชาชนทั่วไป

     

     

    

ทั้งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ตลอดจนเป็นการปลูกฝังด้านจริยธรรม และพัฒนาจิตใจ ให้แก่กำลังพล โดยนำหลักธรรมคำสอนพุทธศาสนา ในการกล่อมเกลาจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วิสาขบูชา ประจำปี 2561 โดยพร้อมเพียงกัน.

 

ใจรัก  วงศ์ใหญ่ ข่าว/ สมชาย เกตุฉาย ภาพ/ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

มทบ.18 ศูนย์การทหารม้าสระบุรี นำกำลังพลเข้าวัด ฟังธรรม และเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 พันเอก สุกิจ ทั่งทอง รองผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า และ พันเอกรุ่งโรจน์ ถุงเป้า เสนาธิการมณฑลทหารบกที่18 พร้อมกำลังพล จากศูนย์การทหารม้าและมณฑลทหารบกที่18 กว่า 200นาย เข้าฟังพระธรรมเทศนาจากพระครูสังวรกิจจานุการที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองสระบุรี และร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ ที่วัดบำรุงธรรม ต.ปากข้าวสาร อ.เมือง จ.สระบุรี เนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย และร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สืบสานตามประเพณีต่อไป

      

     

     

    

     

     

    

     

/ภาพข่าว  ดำรงค์  ชื่นจินดา หนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพสระบุรีรายงาน