จัดอบรมเพิ่มประสิทธิ์ภาพคณะกรรมการหมู่บ้านนำร่องการสร้างหมู่บ้านเข้มแข็งและปลอดภัยยาเสพติด

ในวันที่9มีนาคม2561 นาย สุชน ภัยธิราช ปลัดจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดโครงการอบรมคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืนมี นาย เจษฎา จันทร์ศิริ ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดสระบุรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์

ตามที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้เห็นชอบแผนประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชน จึงได้จัดโครงการ”ประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยยาเสพติดแบบยั่งยืน”เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนดำเนินการต่อหมู่บ้านและชุมชนให้เป็นพื้นที่ปฏิบัติการต้นแบบถ้าหากหมู่บ้านชุมชนมีความเข็มแข็งประชาชนในพื้นที่มีภูมิคุ้มกันที่ดีแล้วเรื่องปัญหายาเสพติดก็จะหมดไปจากประเทศไทยในที่สุด

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระบุรี จึงได้จัดการอบรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านชุมชนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านชุมชนเป็นชุดปฏิบัติการประจำตำบลและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจำนวน13หมู่บ้าน/หมู่บ้านละ8คนมีผู้เข้าอบรมร่วม110คน อบรม ณ สีดารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยมีวิทยากรจากสำนักงานป้องกันปราบปรามยาเสพติดภาค 1 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมดูศึกษาดูงานหมู่บ้านเข้มแข็ง อย่างยั่งยืน ดีเด่นระดับอำเภอในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีอีกด้วย
     
      
      

ภาพข่าว  ดำรงค์  ชื่นจินดา หนังสือพิมพ์5เหล่าทัพสระบุรีรายงาน

อดีตส.ส. ลพบุรีร่วมกับประชาชนชาวลพบุรี ขอเป็นกำลังใจให้กับหัวหน้าวิเชียรและเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เสือดำไม่ตายฟรี

อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรีสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ออกโรง ขอเป็นกำลังใจให้กับหัวหน้าวิเชียรและเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทุกเขตอุทยาน  เสือดำไม่ตายฟรี ผู้สื่อข่าวจังหวัดลพบุรีได้รับเปิดเผยจาก นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ เขต 1 ลพบุรี สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ว่า ขอเป็นกำลังใจให้ หัวหน้าวิเชียร และ เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในทุกเขตอุทยานฯ ทุกเขตห้ามล่าสัตว์ป่าฯ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ  พิทักษ์พงไพร และ สัตว์ป่า  ป่าและสัตว์ป่า เป็นทรัพยากรธรรมชาติของชาติ  ที่มีคุณค่าอนันต์  ความอุดมสมบูรณ์ของป่า  คือความอยู่รอดของเมือง..

เย็นวันนี้ที่วงเวียนสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ชาวเมืองลพบุรีโดยเครือข่ายจิตอาสาคนรักษ์ป่า..นัดพบกัน..ร่วมแสดงพลังให้กำลังใจเจ้าหน้าที่พิทักษ์ผืนป่าลพบุรี..และส่งหนังสือแสดงจุดยืน..ยืนข้างความถูกต้องเป็นธรรมเป็นธรรมต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรงไปตรงมา และ เป็นธรรมต่อสัตว์ป่าผู้ถูกรุกราน..โดยมือมนุษย์บางคน…
#เสือดำไม่ตายฟรี

   

 

     

 

    

 

ใจรัก  วงศ์ใหญ่ ข่าว/ภาพ. ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

เขตบางแค ! จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) ประจำปี 2561

 

วันที่ 10 มี.ค.61 เวลา 14:00 น. ที่บริเวณลานจอดรถด้านหน้าสำนักงานเขตบางแค แขวงบางแค เขตบางแค กทม. โดยมี ทหาร.ร้อย.รส.ป9.พัน.9 ร่วมกับ สำนักงานเขตบางแค,อาสาสมัคร อปพร.เขตบางแค,สถานีดับเพลิงบางแค,จัดกำลังพลเข้าร่วมในการซักซ้อมแผนป้องกันเหตุอัคคีภัยและสาธิตการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง
เบื้องต้นในการจัดกิจกรรมซักซ้อมแผนป้องกันเหตุในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางแค,อาสาสมัคร อปพร.เขตบางแค,สถานีดับเพลิงบางแค,ได้เกิดทักษะความชำนาญตลอดจนความเข้าใจในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการดับเพลิงทุกชนิด

 

     

 

     

 

      

 

/////////
ภาพ/เนื้อข่าว
ธีรพล ปลื้มถนอม (ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ ๕ เหล่าทัพ) รายงาน