พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เดินทางมาตรวจเยี่ยมและเป็นประธานการตรวจสอบเรื่อง เงินนอกงบประมาณ และ จัดเก็บข้อมูลการจัดเก็บและนำส่งรายได้ฯ

และ ต่อมา เวลา ๑๔.๐๐ น. ของวันอังคารที่ ๒๑ ส.ค.๖๑ พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เดินทางมาตรวจเยี่ยมและเป็นประธานการตรวจสอบเรื่อง เงินนอกงบประมาณ และ จัดเก็บข้อมูลการจัดเก็บและนำส่งรายได้ฯโดย พ.ต.ต.ชุติอิทธิมนต์ โอภาสศุภพิชยะ สว.ฝตส.๑ ตส.๓ กับพวกรวม ๒ นาย ที่ ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ บก.ตม.๒ จว.เชียงใหม่ โดยมี พ.ต.อ.วีระวิทย์ วัจนะพุกกะ รอง ผบก.ตม.๒ พ.ต.ท.ณัฐวุฒิ ตะมะพุฒ รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ และ ข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน

     

     

      

 

รพ.สต.สหกรณ์หนองเสือ เปิดห้อง ทันตกรรม เพื่อรองรับการให้บริการประชาชน

วันที่23สิงหาคม2561นายสันติ สังขธูป นายอำเภอวิหารแดง เป็นประธานการเปิดห้องทันตกรรมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลสหกรณ์หนองเสือ ตำบลหนองหมูอำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรี มีนางอมรรัตน์ เหตานุรักษ์ ในนามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสหกรณ์หนองเสือพร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสหกรณ์หนองเสือมีหน้าที่รับผิดชอบประชาชนในหมู่4บ้านสหกรณ์ หมู่ที่5 บ้านสร้างบุญ หมู่ที่8บ้านหนองสามขา มีประชากรร่วม2,291คน และยังให้บริการประชากรต่างด้าวอีกจำนวนหนึ่ง การป้องกันดูแลสุขภาพประชาชนให้ได้รับความดูแลให้ทั่วถึงโดยเฉพาะช่องปากนั้นเป็นที่สำคัญส่วนหนึ่งของร่างกาย ที่สำคัญต่อสุขภาพของมนุษย์ด้านโรงพยาบาลตำบลฯเร่งเห็นจึงร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและ อสม. ให้ความสำคัญเรื่องฟันจึงได้มีการจัดสร้างห้องทันตกรรมขึ้นเพื่อรองรับการใช้บริการประชาชน โดยได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลอำเภอวิหารแดงโดยทันตแพทย์หญิงชลันลักษณ์ ถีระวงษ์ และภาครัฐ คุณบุญมาก ยวงมณี ตัวแทนบริษัท เอส เค เดนทอลจำกัด ร่วมบริจาคเครื่งฉายแสง และเครื่องขุดหินปูน สัตว์แพทย์สุรสิทธิ์ โอสถ ตัวแทนบริษัท4ตำลึงทองจำกัดร่วมบริจาคเครื่องปั้นอะมันกั่ม และเครื่องปรับอากาศ พร้อมเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งภายใน ภาคเอกชน ภาคประชาชนจนสามารถเปิดให้บริการประชาชนที่จะมาใช้บริการถอนฟัน ขุดหินปูน อุดฟันได้และแพทย์และเจ้าหน้าที่จะมาให้บริการได้ทุกวันพฤหัสบดี เพื่อสุขภาพประชาชนถือว่าเป็นก้าวแรกของที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลมีการที่ดูแลสุขภาพฟันและช่องปากของประชาชนในการเข้าถึงด้านบริการอีกด้วย

         

/ภาพข่าว ดำรงค์ ชื่นจินดาผู้สื่อข่าวสระบุรีรายงาน