“ดร.หิมาลัย” แสดงความยินดีกับนายกฯสมใจ​ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ และนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยคนใหม่

เมื่อวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563​ : ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ที่ได้รับความไว้วางใจในการดำรงตำแหน่ง ประธานสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ ซึ่งจะดำรงค์ตำแหน่งนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย วาระ 2 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2563-2565 เป็นลำดับต่อไป

สุรเชษฐ​ ศิลา​นนท์​ รายงาน​

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิด “ค่ายเยาวชนต้นแบบสร้างคนสร้างศิลป์ถิ่นนคร” ณ.วัดพรหมโลก จ.นครศรีธรรมราช.

วันนี้ ( 20ส.ค.63 )​ เวลา 09:30 น. นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดโครงการนครแห่งธรรม เมืองศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมสร้างคน สร้างศิลป์ถิ่นนคร กิจกรรมย่อย “ค่ายเยาวชนต้นแบบสร้างคนสร้างศิลป์ถิ่นนคร” ณ วัดพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช..

———–——–

จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา สิงห์บุรีเมืองน่าอยู่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่19สิงหาคม 2563 เวลา 09.00น.
นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา สิงห์บุรีเมืองน่าอยู่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกันทุกอำเภอ ทุกหมู่บ้าน และทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปลูกต้นไม้ ปรับภูมิทัศน์ และถางหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ ณ บริเวณหนองหัวดอน หมู่ที่ 1 ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของต้นไม้ และพร้อมใจที่จะร่วมกันปลูกต้นไม้ทำความดี เพื่อสนองแนวทางตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าไม้ และรักษาระบบนิเวศทางสิ่งแวดล้อม หนองหัวดอนแห่งนี้เป็นสถานที่เพาะพันธุ์สัตว์น้ำและสถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติของชุมชนอีกด้วย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน

by:กชกร พวยไพบูลย์
ผู้สื่อข่าว ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

สิงห์บุรี เทรนเจ้าหน้าที่เร่งเบิกจ่ายงบประมาณหลังโควิด-19 ซาลง

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการเงินการพัสดุ ของหน่วยงานราชการ ทั้งภูมิภาคและท้องถิ่น ตามโครงการ “การเพิ่มประสิทธิภาพการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 จังหวัดสิงห์บุรี” ขึ้นที่ห้องประชุมจุฑามาศ ภัตตาคารไพบูลย์ไก่ย่าง อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนายสมเจตน์ มีแสงพราว คลังจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการอบรม มีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการเงินการพัสดุจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า 150 คน

วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการพัสดุ ในเรื่องของระเบียบหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินตามกฎหมาย และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเร่งรัดในการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐให้มากขึ้น ทั้งนี้สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมาส่งผลให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัดสิงห์บุรี ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ว่างไว้ ซึ่งในขณะนี้เหลือเวลาเพียงแค่เดือนกว่าก็จะสิ้นสุดปีงบประมาณแล้ว

by:กชกร พวยไพบูลย์
ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสิงห์บุรี