คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเขาพระงาม ให้การต้อนรับคณะ ศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหนองไผ่

ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากจังหวัดลพบุรีว่า. ทางคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเขาพระงาม นำโดยนายพูลสวัสดิ์ ถือคง นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ นำโดย นายสิริชัย จันทร์พัชรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ เดินทางเข้าศึกษาดูงานการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปของเทศบาลตำบลเขาพระงาม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระงาม

    

    

    

    

 

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ข่าว/ สมชาย เกตุฉาย ภาพ/ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี