กองทัพบก พร้อมด้วยคณะสภากาชาดจังหวัดอุดร มอบถุงยังชีพให้ราษฎร์ที่ะสียหายจากพายุลูกเห็บจำนวน 844 หลังคาเรือน

วันนี้ที่ 27 เมษายน 61 เมื่อเวลา 09.00 น นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการ จ อุดรธานี พร้อมด้วยคณะกาชาดจังหวัดอุดร กองทัพบกโดยค่ายทหารประจักษ์ ค่ายทหารมทบ 24 อุดร โดยมีนายทหารกำลังทหารลงพื้นที่ อำเภอน้ำโสมที่ประสบภับพายุลูกเห็บ ทำให้บ้านเรือนราษฎร์เสียหายจำนวน 844 หลังคาเรือน ทางผู้ว่าและคณะนำถุงยังชีพของกาชาดอุดรมาแจกประชาชน โดยนายสามารถ หมั่นนอก นายอำเภอให้การต้อนรับพร้อมด้วยนางศิริโฉม หมั่นนอก ตัวแทนกาชาดน้ำโสม ต้อนรับ กล่าวรายงานเหตุการณ์ ที่เกิดพายุลูกเห็บและความเสียหายของประชาชน ทางฝ่ายทหาร นำอาหารมาปรุ่งแจกจ่ายอาหารให้ประชาชนภายใต้ตัวแทนกองทัพบกและนำกำลังทหารมาช่วยเหลือประชาชน พร้อมทั้งแสดงดนตรีคลายเคลียดให้กำลังใจชาวบ้านและนำคณะแพทย์จากค่ายประจักษ์อุดรโดยร่วมกับโรงพยาบาลน้ำโสม ตรวจรักษาให้กับชาวบ้านที่ประสบภัยพายุลูกเห็บฟรี

     

     

 

วรเชษฐ ธรรมเขต ผู้สื่อข่าว จ อุดรรายงาน

นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด จ.ลพบุรี ร่วมเป็นกรบรรยายหัวข้อ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอดจังหวัดลพบุรี ได้รับเกียรติร่วมเป็น วิทยากรบรรยายหัวข้อ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับผู้บริหาร การปกครองส่วนท้องถิ่น จัดโดย จุฬลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากลพบุรี ในวันนี้ ว่า ใน วันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” จัดโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ

      

      

 

     

 

ใจรัก  วงศ์ใหญ่ ข่าว/ สมชาย เกตุฉาย ภาพ/ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี