พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส. เดินทางมาตรวจเยี่ยมและเป็นประธานปิดการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๑ ของ ฝตส.๑ ตส.๒

วันอังคารที่ ๗ ส.ค. ๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส. เดินทางมาตรวจเยี่ยมและเป็นประธานปิดการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๑ ของ ฝตส.๑ ตส.๒ โดย พ.ต.อ.หญิง สุธีรา ตันหยง ผกก.ฝตส.๑ ตส.๒ พร้อมพวกรวม ๓ นาย ที่ สภ.เทิง อ.เทิง จว.เชียงราย โดยมี พ.ต.อ.วิรัช สุมนาพันธุ์ รอง ผบก.ภ.จว.เชียงราย พ.ต.อ.ทันชัย ยศชูสกุล ผกก.สภ.เทิง จว.เชียงราย และข้าราชการตำรวจในสังกัด พร้อมด้วยผู้สังเกตการณ์จาก ภ.จว.เชียงราย ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน

 

     

     

อธิบดี กรมทรัพย์ พยากรณ์น้ำ ลงตรวจเยี่ยม และติดตาม ผล การดำเนินการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ 6 ตำบล พื้นเมืองลพบุรี

ผู้สื่อข่าว รายงานมาจากจังหวัดลพบุรีในวันนี้ว่า ในวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 น.
นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มอบหมาย นายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับนายวรศาสน์ อภัยพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ และคณะผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำ ในโอกาสตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ 6 ตำบล อำเภอ ท่าหลวง จังหวัดลพบุรี และโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงบัวหลวง หมู่ที่ 1,2,4,5 ตำบลทะเลวังวัด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลพบุรี (สวนป่าจำปีสิรินธร) ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

     

     

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ข่าว/ สมชาย เกตุฉาย ภาพ/ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี