สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ จังหวัดเพชรบูรณ์จัดพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ผู้นำท้องที่

นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 504 คน ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

ดร.เด่นณรงศ์ ธรรมมา นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า จังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในหมู่บ้าน ชุมชน เป็นการให้บำเหน็จความชอบ เพื่อเป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติให้แก่ตนเองและวงศ์ตระกูลในการปฏิบัติหน้าที่ ในด้านการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชาชน ในพื้นที่การปกครอง พร้อมกันนี้ยังสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาล ในการดำเนินงานโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย จนสำเร็จลุล่วง ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ และสาธารณชน อย่างเด่นชัดเรื่อยมา

มนสิชา คล้ายแก้ว ผู้สื่อข่าวจังหวัดเพชรบูรณ์

กองทัพบก อาสาปลูกป่า สร้างฝายสืบสานพระราชปณิธาน ฯ 130ฝาย ปลูกป่าพื้นที่กว่า60ไร่ กว่า15,000ต้น

วันที่ 24 มิถุนายน2561 พันเอก อาจิณ ปัทมจิตร ผู้บังคับการกรมทหารม้าที่5รักษาพระองค์ ได้นำทหารพร้อมชาวบ้าน หมู่ที่ 7และ พนักงาน บริษัท FB แบ๊ตเตอรื่ จำกัด เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหลกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองปลาไหล และชาวบ้านตำบลห้วยแห้ง จำนวน 100 คน ร่วมกันสร้างฝาย”ตามโครงการ กองทัพบก อาสา ปลูกป่า-สร้างฝาย สืบสานตามพระราชปณิธาน” ซึ่งวันนี้ได้สร้างฝายครบตามจำนวน130ฝาย และ ได้มอบพื้นที่ให้กับ กรมอุทยานแห่งชาติ”น้ำตกสามหลั่น”ดูแลต่อไป..

    

    

    

    

    

     

/ภาพข่าว ดำรงค์ ชื่นจินดา ผู้สื่อข่าวสระบุรีรายงาน