กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการปลูกจิตสำนึกและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลดใช้ถุงพลาสติกลดโลกร้อน ประจำปี 2561

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการปลูกจิตสำนึกและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ โครงการรณรงค์ชาวเขาพระงามลดถุงพลาสติกลดโลกร้อน ประจำปี 2561 โดยมีนายพูลสวัสดิ์ ถือคง นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบถังพลาสติก แก่ประธานชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อใช้เป็นตัวอย่างในการทำถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกในครัวเรือน และถ่ายทอดให้แก่ประชาชนในชุมชน พร้อมรับฟังการบรรยาย โดย นายธเนศ แตงสาตร์ จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี และมีการมอบถุงผ้ารณรงค์ชาวเขาพระงามลดถุงพลาสติกลดโลกร้อน ณ อาคาร 100 ปีหลวงพ่อพระงาม เทศบาลตำบลเขาพระงาม

    

     

     

    

 

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ข่าว/ สมชาย เกตุฉาย ภาพ/ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม จังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2561

ผู้สื่อข่าว แรงงานมาจาก จังหวัดลพบุรีว่า นายอุดม อิ่มอรชร นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม เป็นประธาน ในพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบต่อกันมายาวนานตั้งแต่โบราณกาล เพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ชุมชน ครูนักเรียน ในการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีของไทย
ณ สวนสาธารณตลาดวงเวียนโคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

     

    

   

    

    

    

    

    

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ข่าว/ สมชาย เกตุฉาย/ ภาพ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

ผกก.สภ.เกาะสมุย ให้การต้องรับ พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส. มาตรวจเยี่ยมและเป็นประธานประชุมติดตามผลการตรวจสอบด้าน OFC ประจำปีงบประมาณ

วันเสาร์ที่ ๒๑ ก.ค.๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส. ได้มาตรวจเยี่ยมและเป็นประธานประชุมติดตามผลการตรวจสอบด้าน OFC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ยังไม่แล้วเสร็จ ของ ฝตส.๑ ตส.๓ โดย พ.ต.ท.หญิง วรรณมนัส ทรงเจริญ รอง ผกก.ฝตส.๑ ตส.๓ พร้อมพวก รวม ๒ นาย ที่ สภ.เกาะสมุย อ.เกาะสมุย จว.สุราษฎร์ธานี โดยมี พ.ต.อ.ไพฑูรย์ กระจะจ่าง ผกก.สภ.เกาะสมุย และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน

     

     

     

     

จิณัฐติกานต์  สีนวลใย   รายงาน

ตำรวจภูธรสถานนี ภาชี ร่วมถวายเทียนพรรษาให้วัดที่อยู่ในการดูแลพื้นที่ อำเภอภาชี

ตำรวจภูธรสถานนี ภาชี ร่วมถวายเทียนพรรษาให้วัดที่อยู่ในการดูแลพื้นที่ อำเภอภาชี
ที่อำเภอภาชี พ.ต.อ.ธีรวุฒิ แสงมณี ผู้กำกับการตำรวจภูธรสถานีภาชี
พร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ ร.ร.วัดโคกสังข์ ถวายเทียนพรรษา จำนวน 6วัด
1.วัดโคกสังข์
2.วัดเจริญธรรม
3.วัดภาชี
4.วัดหนองนางเก่า
5.วัดโคกกรวด
6.วัดพระญาติฯ …ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอีกทั้งเป็นการหล่อหลอมจิตรใจข้าราชการตำรวจในสังกัดให้เกิดธรรมในจิตใจเพื่อเป็นสมาธิในการปฎิบัติหน้าที่ต่อประชาชนที่ดีต่อไป.

     

    

      

/ภาพข่าวดำรงค์ชื่นจินดา หนังสือพิมพ์5เหล่าทัพสระบุรีรายงาน

โครงการไกล่เกลี่ยฯโดยศาลสระบุรี-ศาลแขวง+และศาลเยาวชนและครอบครัว

ที่สระบุรี น.ส.อัมพรรัตน์ พงษ์พรม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการร่วมใจใกล่เกลี่ยฯ ประจำปี 2561 โดยมี ผู้พิพากษา-ผู้ประณีประนอมประจำศาล-กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนกว่า 100 นาย เข้าร่วมโครงการ <>วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่กฎหมายความรู้เบื้องต้นในการใช้ชีวิตประจำวันในชุมชนเพื่อให้รับรู้ความรู้ด้านกฏหมายที่ถูกต้องระหว่างการเกิดข้อพิพาท ในด้านกฎหมาย อีกเป็นการนำไปใช้กับชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องในกรอบของกฎหมายอีกทั้งเป็นการลดความขัดแย้งในชุมชนให้น้อยลงและการเสริมความรู้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเช่นการรุกล้ำที่อยู่อาศัยหรือที่ดินข้างเคียงซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะได้นำความรู้ไปใช้อย่างมีหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องต่อไป

    

    

    

/ภาพข่าวดำรงค์ ชื่นจินดา ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์5เหล่าทัพสระบุรีรายงาน