พิธีปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมและอำนวยความสะดวกการจราจร ก่อนเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๑

 

นาวาอากาศเอก วิฑูรย์ ชมจิตร เสนาธิการกองบิน ๒ เป็นผู้แทน ผู้บังคับการกองบิน ๒ ร่วมพิธีปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมและอำนวยความสะดวกการจราจร ก่อนเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๑ โดยมี ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลพบุรี มณฑลทหารบกที่ ๑๓ เข้าร่วมพิธีฯ ณ บริเวณหน้าที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

     

     

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ข่าว/ภาพ  ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี