พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.น. เป็นประธานการประชุม (Video Conference) คณะกรรมการประเมินผล และพิจารณาคัดเลือกศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191

วันพฤหัสบดีที่ 8 ต.ค.63
เวลา 14.00 น.

พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.น. เป็นประธานการประชุม (Video Conference) คณะกรรมการประเมินผล และพิจารณาคัดเลือกศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ดีเด่น ตร. และประเมินผลการใช้งานระบบควบคุมสั่งการวิทยุดิจิทัล (Dispatcher Console) ครั้งที่ 2/2563 โดยมี เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุม บก.อก.บช.น.