นายอำเภอกบินทร์บุรี-รพสต.จัดกิจกรรม Big cleaning Day !!

วันนี้ 5 เมย. 61ที่หน้าโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 ต.ลาดตะเคียนอ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
นายวัลลภ ประวัติวงศ์นายอำเภอกบินทร์บุรีเป็นประธานจัดกิจกรรมBig cleaning Day ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลลาดตะเคียน คณะครู-นักเรียนผู้นำหมู่บ้านและกลุ่มจิตอาสาในพื้นที่ ต.ลาดตะเคียน ได้จัดร่วมกิจกรรมทำความดี(เก็บขยะ)ตามถนนสาย 304 ในพื้นที่กว่า 6 กม.ซึ่งมีจิตอาสาร่วมกิจกรรมกว่า 50 คนรพสต.เป็นผู้รับดูแลเรื่องสุขอนามัย และเป็นการรวมตัวกันของจิตอาสาในพื้นที่ในการทำความสะอาดในครั้งนี้เป็นการทำกิจกรรมรับเทศกาลปีใหม่ไทย(สงกรานต์)ซึ่งในช่วงเทศกาลสำคัญๆประชาชนบางส่วนเดินทางใช้ถนนสาย 304 กันเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นการช่วยกันรักษาความสะอาดในพื้นที่จึงอยากให้ผู้ที่สัญจรถนนเส้นนี้สะอาดตาตลอดเขตพื้นที่รับผิดชอบจึงร่วมกันเก็บขยะตามริมถนน

ริมถนนสายหลักสายนี้ประชาชนใช้สัญจรไป-มาวันๆหนึ่งเป็นจำนวนมากขยะบางส่วนก็เกิด
จากบางคนที่โยนทิ้งไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติกถุงพลาสติกและอื่นๆลงตามท้องร่องถนน รวมถึงคนในพื้นที่บางคนทิ้งสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วลงก่อให้เกิดดูไม่สะอาดตาจึงได้นำจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาด

ทางด้านรพสต.โดยนายยุทธชัย แสวงสุทธิ ผอ.นำทีมจิตอาสาซึ่งจิตอาสาส่วนใหญ่จะเป็นอสม.ในพื้นที่อยู่แล้วจึงอยากให้จิตอาสาที่เป็นอสม.มาร่วมด้วยช่วยกันดูแลเรื่องความสะอาดในตัวด้วย นางสอน ศรดี อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 71ม.5 ต.ลาดตะเคียน หนึ่ง
ในจิตอาสากล่าวว่าการมาทำความดีเพื่อสังคมในครั้งนี้รู้สึกดีใจที่ได้มาทำความดีแก่สังคมส่วนรวมแม้จะเหนื่อยแต่ก็มีความสุขมีกำลังใจหากมีกิจกรรมแบบนี้เช่นทุกๆครั้งที่ผ่านมาก็จะมาร่วมกิจกรรมทุกครั้ง…

     

    

    

    

    

ภาพ/ข่าว:ทองสุข   สิงห์พิมพ์ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดปราจีนบุรี/รายงาน…

นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด ลพบุรี ให้การต้อนรับนักศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตร ธรรมาภิบาลทางการแพทย์ฯ

เทศบาลเมืองเขาสามยอดจังหวัดลพบุรีให้การต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลอานันทมหิดล. ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากจังหวัดลพบุรีว่า นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด จ.ลพบุรี ให้การต้อนรับคณะ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร ธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 ลงพื้นที่สำรวจสถานที่จัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครั้งที่ 2 โดยมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร ธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่งที่ 6 (ปธพ.6) เพื่อออกหน่วยตรวจรักษาประชาชนผู้เจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไปจนถึงโรคซับซ้อนขั้นสูง ส่งเสริมสุขภาพประชาชนในพื้นที่เน้นการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพชุมชน โดยบุคลากรทางการแพทย์หลากหลายสาขาร่วมกับนักศึกษาภาครัฐ และภาคเอกชน

      

 

     

     

ใจรัก   วงศ์ใหญ่ ข่าว/ สมชาย เกตุฉาย ภาพ/ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี