คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรีจัดเจริญพระพุทธมนต์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ถวายเป็นพระราชกุศลฯมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่วัด โรงเรียนกิจกรรมดีเด่น และถ่ายชีวิตโค

วันที่15กรกฏาคม2561 ท่านเจ้าคุณ พระธรนมปิฏก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรีเป็นประธานฝ่ายคณะสงฆ์มีคุณทวี คุณปราณี โรจนสินวิไล เป็นประธานฝ่ายฆารวาส พร้อม คุณเพียรใจ และคุณดรุณี โรจนสินวิไล กรรมการบริหารห้างทวีกิจคอมเพล็กซ์สระบุรี และอุบาสก อุบาสิกา มาร่วมงานกว่า400คนและมอบโล่เกียรติบัตรแก่วันที่มีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา350วัดโรงเรียนที่ร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศิล5ในระยะที่3เชิงคุณภาพที่ดำเนินกิจกรรมดีเด่น150โรงเรียนนักเรียนทั้งจังหวัด 30,000คนจากนั้นมีการโคให้นายธรรมนูญ ทับคุณ อายุ50ปี อยู่บ้านเลขที่ 36 หมู่5 ตำบลหนองโดน อำภอหรองโดน จังหวัดสระบุรี เป็นผู้มีอาชีพเกษตรกร ผู้เลี้ยงโคเนื้อเพื่อนำไปให้สมาชิกที่เลี้ยงโคในกลุ่มสมาชิก โดยนำไปเลี้ยงเพื่อขยายพันธ์ให้กลุ่มสมาชิกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อห้ามไปขายโดยเด็ดขาดเพื่อนำไปขยายพันธ์และนำโคที่มีความพร้อมนำลูกพันธ์ให้แก่สมาชิกโดยมีการรับโคเนื้อมาแล้ว12ตัว ที่เกษตรกรที่อำเภอหนองโดน ก่อนหน้านี้ได้รับนำโคที่ได้ถ่ายชีวิตมานานและนำโคเนื้อมาให้เกษตรกรในจังหวัดสระบุรีได้รับโคเนื้อมา กว่า100ตัวแล้วด้วย

     

     

     

     

     

 

/ภาพข่าว ดำรงค์ ชื่นจินดา ผู้สื่อข่าวหนัังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพสระบุรีรายงาน