ชลประทานที่ 10 ลพบุรี จัดประชุมบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งปีหน้า

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10 ลพบุรี นายสุชาติ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 เป็นประธานการประชุมบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2561 โดยมีนายอรรถพร  ปัญญาโฉม รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 นายอนุสรณ์  ตันติวุฒิ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาโครงการในสังกัด เข้าร่วมประชุม ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และเตรียมความพร้อมในช่วงวันหยุดต่อเนื่องให้สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ธเนศ วงศ์ใหญ่ ข่าว/ภาพ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

จิตอาสาท่าวุ้ง ร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจ ก่อนเทศกาลปีใหม่

นายสิทธา ภู่เอี่ยม นายอำเภอท่าวุ้ง ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบางคู้ จัดทำโครงการ “เราทำความความดี ด้วยหัวใจ” วันที่ 26 ธ.ค. 2560 ที่ผ่านมา โดยมีกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ ตัดกิ่งไม้ที่กีดขวางเส้นทางจราจรบริเวณจุดเสี่ยงเพื่อป้องกัน และช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณรอบตำบลบางคู้ จำนวน 15 หมู่บ้าน และเพื่อให้ผู้นำชุมชน อสม.และประชาชน จิตอาสาได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ร่วมกัน ก่อนเทศกาลปีใหม่ 2561 ถนนปลอดภัย ไม่เกิดอุบัติเหตุจากสิ่งกีดขาวงทางจราจร

ธเนศ วงศ์ใหญ่ ข่าว/ภาพ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

เทศบาลเขาสามยอด จัดงานคนพิการสากลประจำปี 60

เทศบาลเมืองเขาสามยอด ลพบุรี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี จัดงานคนพิการสากลประจำปี 2560

     

ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดลพบุรี ว่า วันที่ 26 ธันวาคม 2560 ทาง เทศบาลเมืองเขาสามยอด นำโดยนางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับเทศบาลเมืองเขาสามยอด และเครือข่ายด้านคนพิการ จัดโครงการวันคนพิการสากล ประจำปี 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เห็นความสำคัญของคนพิการ ให้ศักดิ์และสิทธิของความเป็นมนุษย์โดยเท่าเทียมกัน ให้โอกาสคนพิการได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคนพิการ ในด้านต่าง ๆ ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ตามแนวทางของรัฐบาล โดยมีนายบุญเติม เรณุมาศ ปลัดจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน

ธเนศ วงศ์ใหญ่ ข่าว/ภาพ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี