พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เป็นประธานเปิดการตรวจสอบ ด้าน OFC ของ ชุดตรวจสอบที่ ๒ ฝตส.๓ ตส.๑ จ.บุรีรัมย์

วันพุธที่ ๑๔ มี.ค.๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เดินทางมาตรวจเยี่ยม และเป็นประธานเปิดการตรวจสอบ ด้าน OFC ของ ชุดตรวจสอบที่ ๒ ฝตส.๓ ตส.๑ โดย พ.ต.ท.หญิง อรพิน สว่างโรจน์ รอง ผกก.ฝตส.๓ ตส.๑ พร้อมพวกรวม ๓ นาย ที่ สภ.พุทไธสง อ.พุทไธสง จว.บุรีรัมย์ โดยมี พ.ต.อ.ประยุทธ โพธิ์แก้วกุล รอง ผบก.ฯ รรท.ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.มนต์ชัย เหลืองอุทัย ผกก.สภ.พุทไธสง พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ผู้สังเกตการณ์จาก ภ.๓ และ ภ.จว.บุรีรัมย์ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน
      
      

 

อำเภอน้ำยืน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ให้เป็นเมืองหน้าอยู่ เพื่อสนองนโยบาย

วันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 07:00 น. นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอน้ำยืน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษาสมาชิกสภาจังหวัด ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเอกชนและประชาชนบ้านหนองตาบุญ ตำบลยาง จัดสภากาแฟยามเช้าเพื่อพูดคุย ขับเคลื่อนงานของอำเภอน้ำยืน สามด้าน ด้านที่หนึ่งการท่องเที่ยวของอำเภอน้ำยืนในทุกมิติ ด้านที่สองการส่งเสริมให้เป็นเมืองเศรษฐกิจของจังหวัดอุบลราชธานี จากพืชเศรษฐกิจที่หลากหลาย ยางพารา มันสำปะหลัง ข้าว เงาะทุเรียน ลำไย มังคุด แก้วมังกร อื่นๆ ด้านที่สามขับเคลื่อนบ้านสวยเมืองสุขให้เป็นรูปธรรมทุกหมู่บ้านเพื่อสนองนโยบายจังหวัดสะอาดอำเภอสะอาด
    

 

      

ภาพ/ข่าว : ณะรินทร์ศาล์ งามวงศ์  ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จ.อุบลราชธานี

พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เดินทางมาเป็นประธานปิดการตรวจสอบด้าน OFC ของ ชุดตรวจสอบเฉพาะกิจฯ

วันจันทร์ที่ ๑๒ มี.ค. ๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ น. พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เดินทางมาเป็นประธานปิดการตรวจสอบด้าน OFC ของ ชุดตรวจสอบเฉพาะกิจฯ โดย พ.ต.อ.หญิง สุจิตรา รัตนบุรี รอง ผบก.ตส.๒ พร้อมพวก รวม ๕ นาย ที่ ศพฐ.๙ ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา โดยมี พ.ต.อ.สิทธิภูมิ เธียนชัยวัฒนา รอง ผบก.ศพฐ.๙ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน