สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ จังหวัดเพชรบูรณ์จัดพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ผู้นำท้องที่

นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 504 คน ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

ดร.เด่นณรงศ์ ธรรมมา นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า จังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในหมู่บ้าน ชุมชน เป็นการให้บำเหน็จความชอบ เพื่อเป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติให้แก่ตนเองและวงศ์ตระกูลในการปฏิบัติหน้าที่ ในด้านการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชาชน ในพื้นที่การปกครอง พร้อมกันนี้ยังสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาล ในการดำเนินงานโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย จนสำเร็จลุล่วง ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ และสาธารณชน อย่างเด่นชัดเรื่อยมา

มนสิชา คล้ายแก้ว ผู้สื่อข่าวจังหวัดเพชรบูรณ์

กองทัพบก อาสาปลูกป่า สร้างฝายสืบสานพระราชปณิธาน ฯ 130ฝาย ปลูกป่าพื้นที่กว่า60ไร่ กว่า15,000ต้น

วันที่ 24 มิถุนายน2561 พันเอก อาจิณ ปัทมจิตร ผู้บังคับการกรมทหารม้าที่5รักษาพระองค์ ได้นำทหารพร้อมชาวบ้าน หมู่ที่ 7และ พนักงาน บริษัท FB แบ๊ตเตอรื่ จำกัด เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหลกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองปลาไหล และชาวบ้านตำบลห้วยแห้ง จำนวน 100 คน ร่วมกันสร้างฝาย”ตามโครงการ กองทัพบก อาสา ปลูกป่า-สร้างฝาย สืบสานตามพระราชปณิธาน” ซึ่งวันนี้ได้สร้างฝายครบตามจำนวน130ฝาย และ ได้มอบพื้นที่ให้กับ กรมอุทยานแห่งชาติ”น้ำตกสามหลั่น”ดูแลต่อไป..

    

    

    

    

    

     

/ภาพข่าว ดำรงค์ ชื่นจินดา ผู้สื่อข่าวสระบุรีรายงาน

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบุณฑริก อบรมเกษตรกร ในโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกร ให้แก่ผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี นายคมสิทธิ์ กิติพิเชฐสรรค์ ปศุสัตว์อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดอบรมเกษตรกร ไทยนิยมยั่งยืน หลักสูตรการเลี้ยงไก่พื้นเมืองในโครงการเพิ่มทักษะ อาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ป่าสนฟาร์ม บ้านป่าสน ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ได้อบรมด้านการเลี้ยงไก่ การดูแลรักษา การจัดการฟาร์ม การใช้ยาและเวชภัณฑ์ พร้องทั้งการลงมือฝึกภาคปฎิบัติ การทำวัคซีน เพื่อป้องกันโรค นิวคาสเชิลและหลอดลมอักเสบ วัคซีนป้องกันโครงอหิวาต์เป็ดและไก่ ได้มอบปัจจัยการผลิตและอุปกรณ์พร้องทั้งเวชภัณฑ์ตามโครงการให้แก่ผู้ที่เข้าอบรมในครั้งนี้ด้วย

    

    

ภาพ/ข่าว: ณะรินทร์ศาล์ งามวงศ์ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จ.อุบลราชธานี รายงาน

สืบเนื่อง เวลาต่อมา พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.ตรวจเยี่ยมและเป็นประธานประชุมเปิดการตรวจสอบด้าน P.,M. และ IT เรื่อง”การควบคุมอาวุธปืนของหน่วยงานในสังกัด ตร.” ภ.จว.สงขลา

สืบเนื่อง เวลา 13.30 น.ของวันพุธที่ 20 มิ.ย.61 พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.ได้มาตรวจเยี่ยมและเป็นประธานประชุมเปิดการตรวจสอบด้าน P.,M. และ IT เรื่อง”การควบคุมอาวุธปืนของหน่วยงานในสังกัด ตร.”โดย พ.ต.ท.หญิง สุชาดา ไชยสงคราม รอง ผกก.ฝตพ.ตส.3 พร้อมพวก รวม 3 นาย ที่ ภ.จว.สงขลา อ.เมืองสงขลา จว.สงขลาโดยมี พล.ต.ต.ปรีดา เปี่ยมวารี ผบก.ภ.จว.สงขลา พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.สงขลา รอให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน

 

     

     

จิณัฐติกานต์   สีนวลใย   รายงาน