รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10. เป็นประธาน ประธานที่ประชุมคณะกรรมการ ติดตามเร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณ

ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากมาจากจังหวัดลพบุรีว่า ในวันนี้ วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายอรรถพร ปัญญาโฉม รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานชลประทานที่ 10 โดยมีผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม (ชั้น 2) สำนักงานชลประทานที่ 10 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณและการก่อหนี้ของงบ พ.ร.บ. ปี 2561 ของสำนักงานชลประทานที่ 10.

     

 

    

 

ใจรัก  วงศ์ใหญ่ ข่าว/ภาพ. ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

พายุฤดูร้อน!!!! แจ้งเตือนประชาชนเตรียมรับมือพายุฤดูร้อน

 

นายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่า กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศ เรื่อง พายุฤดูร้อนในประเทศไทย แจ้งว่าในช่วงวันที่ 7 – 9 มีนาคม 2561

ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ โดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน ส่วนภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะได้รับผลกระทบในวันถัดไป

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ดังกล่าว จังหวัดลพบุรีจึงขอแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามข้อมูลสภาพอากาศ และข่าวสารทางราชการอย่างใกล้ชิด รวมทั้งเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้น โดยขอให้ตรวจสอบบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง จัดเก็บสิ่งของและหาสิ่งปกคลุมผลผลิตทางการเกษตร หลีกเสี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในช่วงวันและเวลาดังกล่าว

ใจรัก  วงศ์ใหญ่ ข่าว/ภาพ. ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ. จ.ลพบุรี