นายศุภกิจ บุญขันธ์ “รอง ผอ.สำนักเทศกิจ” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อม น้องๆ “พนักงานเทศกิจ” ใหม่ที่กำลังฝึกระเบียบวินัยระเบียบแถว ประจำปี 2561 ณ.ลานปฐมบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 1 สะพานพุทธ

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 12:30 โดยมี นายศุภกิจ บุญขันธ์ “รอง ผอ.สำนักเทศกิจ” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อม น้องๆ “พนักงานเทศกิจ” ใหม่ ประจำปี 2561 ที่กำลังฝึกระเบียบวินัยระเบียบแถว ที่ ลานปฐมบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 1 สะพานพุทธ พร้อมก้นนี้ยังให้โอวาสแก่ น้องๆ “พนักงานเทศกิจ” ใหม่ อย่างเป็นกันเอง

     

     

และสร้างความประทับใจแก่ “พนักงานเทศกิจ” ใหม่ ประจำปี 2561 เป็นอย่างมาก
—————
ภาพ/เนื้อข่าว
ธีรพล ปลื้มถนอม “ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ ๕ เหล่าทัพ” รายงาน

กิจกรรมท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกีรยติ!!

 

วันนี้ 14 มิย. 61 ที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานทฤษดีใหม่ตามแนวพระราชดำริเศรษฐ
กิจพอเพียง ม.12 บ.หนองเลิง ต.คำโตนด  อ.ประจันตคาม  จ.ปราจีนบุรี นางบังอร
วิลาวัลย์ นายก อบจ.ปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระ
เกีรยติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ” ในกิจกรรมครั้งนี้มีอปท.ผู้นำท้องถิ่นจิตอาสา ประชาชน คณะครู-นักเรียนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมปลูกป่ากว่า 100 คน นอกจากนี้ได้มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ีเรียนดีแต่ยากจน 10 ทุน และมอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุในพื้นที่อีกด้วย..

     

     

     

ภาพ/ข่าว:ทองสุขสิงห์พิมพ์ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดปราจีนบุรี/รายงาน…