บางจาก ร่วมมือ รร.ปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล จัดอบรมระภิกษุ-ครูจิตอาสา ช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

เมื่อวันจันทร์​ที่​ 18 มิ.ย.61​ เวลา 13.30​ น.​ ณ ห้องประชุมโรงกลั่นบางจาก กทม.​ พล.ต.ต.ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผบก.น.1 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยเป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล กับ​ บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด​ (มหาชน) จัดขึ้น ให้มีการอบรมพระภิกษุและครูจิตอาสาเพื่อนำไปถ่ายทอดและแก้ปัญหาให้ตรงจุดกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่ต้องส่งเสริมและพัฒนาข้อบกพร่อง รวมถึงความสามารถพิเศษและมีข้อบกพร่องบางประการที่ต้องได้รับความช่วยเหลือ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด โดยจัดครูอาจารย์ที่มีความรู้ความชำนาญด้านเด็กโดยเฉพาะมาเป็นวิทยากร

                                   

สุรเชษฐ​ ศิลา​นนท์​ รายงาน​