คณะทำงานขณะปฏิบัติหน้าที่ พิธีการรับเสด็จในหลวงรัชกาลที่10 ทรงเสด็จพระราชดำเนินเปิดอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา

วันอาทิตย์ที่3ธ.ค.60เวลา08.39-19.29น. …ภาพถ่ายคณะทำงานขณะปฏิบัติหน้าที่ ณ กองอำนวยศูนย์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร พิธีการรับเสด็จในหลวงรัชกาลที่10 ทรงเสด็จพระราชดำเนินเปิดอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

 

     .

           

             

             

ท่องเที่ยววิถีชุมชนเชิงเกษตรกร บ้านมหาสอน

อำเภอบ้านหมี่เชิญท่องเที่ยววิถีชุมชนเชิงเกษตรกรบ้านมหาสอน ณ.ศูนย์การเรียนรู้บ้านสวนขวัญ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี. เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีประธานในพิธีเปิด การท่อเที่ยววิถีชุมชนเชิงเกษตรกรบ้านมหาสอน ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านสวนขวัญ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรีโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อ สนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ใหักับชุมชนรักษาสิ่งแวดล้อมให้ปลอดจากสารพิษ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีกิจกรรมทำ  โดยเปิดบริการทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 18.00น.

            

            

ติดต่อสอบถาม “บ้านสวนขวัญ” 084-7751435 , 084-3441588
ภูธเนศ   วงศ์ใหญ่. ข่าว/ภาพ. ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ. จังหวัดลพบุรี

มูลนิธิป่อเต็กตึ้งร่วมกับส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานี แจกผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 500ชุด

3 ธ.ค. 60
นายสามารถ หมั่นนอก นอ.น้ำโสม เป็นประธานในพิธีแจกผ้าห่มกันหนาวของ  มูลนิธิป่อเต็กตึ้งร่วมกับส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานี จ.อุดรธานี  แจกผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 500ชุด ณ บริเวณหอประชุมอ.น้ำโสม
และ สำรวจสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร  บริเวณหน้ารร.น้ำโสมพิทยาคม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี ##อนุโมทนา สาธุกับมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง
มูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานี จ.อุดรธานีด้วยกันคะ

            

            

            

วรเชษฐ  ธรรมเขต ผู้สื่อข่าว จ อุดรรายงาน