เขตทวีวัฒนา ! กลุ่มเรารักทวีวัฒนาทีม”ผู้ใหญ่ใจดี จิตอาสา”(คุณสมหวัง อัสราษี)ทำกิจกรรมกับเด็กๆในชุมชนย่านทวีวัฒนา

สืบเนื่องเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 ช่วงต้นปีที่ผ่านมา ภายใต้การอำนวยการของ คุณ สมหวัง อัสราษี “ผู้ใหญ่ใจดี ย่านฝั่งธน”ได้สั่งการให้”ทีมจิตอาสา คุณ สมหวัง อัสราษี (ผู้ใหญ่ใจดี จิตอาสา)”นำโดย คุณ บุญลือ นุ้ยเมือง,คุณ พรพิมล สูญญาจารย์,คุณ ธนฐิติพงศ์ พลอยแก้ว,คุณ วุฒินันน์ ปราบนอก,คุณ สวัสดี แสงขาว,

ลงพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันเด็กเเห่งชาติโดยนำของรางวัลมากมายและร่วมทำกิจกรรมเสริมสร้างความรู้กับกลุ่มเด็กๆในชุมชนย่านทวีวัฒนา

     

 

      

     

 

เบื้องต้นในการทำกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ได้มีผู้ปกครองพาบุตรหลานมาร่วมงานเป็นจำนวนมากซึ่งได้สร้างความประทับใจแก่ผู้ปกครองและเด็กๆภายในชุมชนย่านเขตทวีวัฒนาเป็นอย่างมาก
/////////////
ภาพ/ข่าว
ธีรพล ปลื้มถนอม รายงาน

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าฯ จังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตเบลเยี่ยม ฟินแลนด์ และไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย

ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานหอการค้า อธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับนาฟีลิป ครีแดลกา เอกอัครราชทูตเบลเยี่ยมประจำประเทศไทย นางซาตู ซุยก์การี – เคลฟเวน เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย และนายเบร็นดัน รอเจอรส์ เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ในโอกาสเดินทางเยือนจังหวัดอุบลราชธานี โดยได้สนทนาเกี่ยวกับโอกาสด้านการค้า และความเป็นอยู่ของคนยุโรปในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่า

   

 

“อุบลราชธานีเป็นเมืองที่มีความมั่นคงทางอาหาร มีความโดดเด่นทางวัฒนธรรม และเป็นเมืองแห่งโอกาสที่มีความพร้อมในการพัฒนา โดยได้ยึดนโยบายของรัฐบาลในการดำเนินงานด้านต่างประเทศ โดยเฉพาะประเด็นที่เป็นข้อห่วงใยของอียูทั้งเรื่องปัญหาการค้ามนุษย์และความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งได้เชิญชวนชาวยุโรปเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดอุบลราชธานี โอกาสเดียวกันนี้เอกอัครราชทูตทั้ง 3 ประเทศได้ร่วมสนทนาเรื่องประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย เบลเยี่ยม ฟินแลนด์และไอร์แลนด์ร่วมกับนักศึกษามหาลัยอุบลราชธานี พร้อมทั้งเดินทางไปทั้งเยี่ยมชมวัดศรีไค อำเภอวารินชำราบ และพบปะผู้แทนเกษตรกรในจังหวัดอุบลราชธานี”

     

      

ภาพข่าว/รายงานโดย : ณะรินทร์ศาล์ งามวงศ์  ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จ.อุบลราชธานี