พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.ตรวจเยี่ยมพร้อมเป็นประธานประชุม การตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของ ฝตส.๓ ตส.๑

วันอังคารที่ ๑๕ พ.ค.๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและเป็นประธานประชุมเปิดตรวจการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของ ฝตส.๓ ตส.๑ โดย พ.ต.อ.หญิง วิภาวรรณ เจริญมณีเวช ผกก.ฝตส.๓ ตส.๑ พร้อมพวกรวม ๓ นาย ที่ สภ.เขวาสินรินทร์ จว.สุรินทร์ โดยมี พ.ต.อ.เอกชัย ปรัชญาวุฒิรัตน์ รอง ผบก.ฯ รรท.ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ พ.ต.อ.บุญสินธ์ ผดุงสุข ผกก.สภ.เขวาสินรินทร์ และข้าราชการตำรวจในสังกัด พร้อมด้วยผู้สังเกตการณ์จาก ภ.จว.สุรินทร์ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน

 

    

      

     

สมาคมจิตอาสาพัฒนาปราจีณยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่าน ผอ.สำนักพุทธปจ.!!

วันนี้ 15 พค.61 สมาคมจิตอาสาพัฒนาปราจีณ ชมรมเรารักในหลวงปราจีนบุรี ชมรมผู้สูงอายุรพ.เจ้าพระยาอภัยเบศร นำโดยนายทวีอำรรม นายวิทูรย์ นาคะเสถียร ได้นำกลุ่มประชาชนในกลุ่มฯยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีโดยผ่านผอ.สำนักพุทธฯปราจีนบุรีนางนัธมน จินดาโชติ และตัวแทนทหารมทบ.12 กอรมน.ปจ.และได้อ่านแถลงการณ์ของสามาคม/ชมรมโดยมีข้อความว่า ขอสนับสนุนการปฎิบัติหน้าที่ของพ.ต.ท.พงษ์พรพราหมณ์เสน่ห์ ผอ.สำนักพุทธศาสนาแห่งชาติตามที่ พ.ต.ท.พงษษพรได้เข้ามาทำหน้าที่ผอ.มี
การทำหน้าที่ตรวจสอบการกระทำการทรุจริตของพระสงฆ์บางรูปที่มีการแอบแฝงตัวเข้ามามิได้มีจริยวัตรตามแบบของสงฆ์ แต่กลับประพฤติตนในทางเสื่อมเสียแก่พระภิกษุสงฆ์พึงปฎิบัติดี ทำให้เป็นการเสื่อมศรัทธาของศาสนิกชนที่ยึดถือแนวทางศาสนาพุทธที่เป็นศาสนาประจำชาติไทยที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือ เมื่อพ.ต.ท.พงษ์พร ได้เข้ามาปฎิบัติหน้าที่ก็ได้ตรวจสอบพบการกระทำทุจริตกันอย่างเป็นกระบวนการ มีการเรียกรับผลประโยชน์ของพระผู้ใหญ่บางรูป และคดีการตรวจสอบดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจ
สอบในกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้ได้ข้อยุติถึงความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้เกี่ยวข้อง
ซึ่งหากพบการกระทำผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

แต่เนื่องจากมีกลุ่มเสียผลประโยชน์จากการกระทำของ พ.ต.ท.พงษ์พร พราหมณ์เส่นห์ ได้ออกมายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ให้ปลด พ.ต.ท.พงษ์พร ให้พ้นจากการปฎิบัติหน้าที่ ในนามสมาคมจิตอาสาพัฒนาปราจีณ/ชมรมคนรักในหลวงปราจีนบุรีและชมรมผู้สูงอายุรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรและประชาชนชาวจังหวัดปราจีนบุรี มีความตั้งใจการทำหน้าที่ของพ.ต.ท.พงษ์พร จึงขอเป็นกำลังใจในการสนับสนุนการทำหน้าที่ของพ.ต.ทพงษ์พร พราหมณ์เส่นห์ ให้ทำหน้าที่ต่อไป…

     

ภาพ/ข่าว:ทองสุข   สิงห์พิมพ์ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดปราจีนบุรี/รายงาน…

งานแถลงข่าว การแสดงประกอบแสง เสียงเจ้าพระยาอภัยภู เบศร!!

วันนี้ 15 พค.61ที่หน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี นายสุริยะ อมรโรน์วรวุฒิ
ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เปิดแถลงข่าวการจัดงานแสดงแสงเสียง”เจ้าพระยาอภัยภูเบศร” ระหว่างวันที่ 24-27 พค. 61ณ.หน้าจวรผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ และการท่องเที่ยวของจังหวัด รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสที่สร้างสรรค์
สำหรับเยาวชนและประชาชนชาวปราจีนบุรีให้มีการระลึกถึงการเป็นอยู่ในรัชสมัย ร.5 ซึ่งมี
การแต่งชุดไทยโบราณและมีชนเผ่า 4 ชนเผ่ามาอยู่ในพื้นที่ปราจีนบุรีโดยเฉพาะไทยพรวนมีมาอยู่ที่ อ.ศรีมหาโพธิศรีมโหสถหลายรุ่นแล้วการแต่งกายมีให้เห็นชัดแบบไทยดั่งเดิม ปราจีนบุรีกำลังพัฒนาหลายๆด้านการคมนาคมกำลังขยายเส้นทางเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวปราจีนบุรี หลายด้านทั้งด้านสมุนไพรที่ขึ้นชื่อของรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เขื่อนห้วยโสมงน้ำตกและผลไม้ที่ขึ้นชื่อมีให้ซื้อหาได้สะดวก ในการแถลงข่าวครั้งนี้ได้มีการแสดงโชว์ฟันดาบให้ได้ชมอีกด้วย…

     

     

     

     

ภาพ/ข่าว:ทองสุข    สิงห์พิมพ์ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดปราจีนบุรี/รายงาน…