ชมรมครัวธรรมศาสตร์ อาสาจัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนบนดอย รร.บ้านอูมฮวม จ.ตาก

ชมรมครัวธรรมศาสตร์อาสาจัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชน ในพื้นที่บนดอยที่ อ.สามเงา จ.ตาก โดยคุณกรรณิกา วิริยะกุล ประธานชมรมครัวธรรมศาสตร์อาสา พร้อมด้วยสมาชิกชมรมนำอาหาร, เสื้อผ้าและของใช้จำเป็นไปให้เด็กนักเรียนและเยาวชนที่ รร.บ้านอูมฮวม บนดอยแม่ตื๋น ต.บ้านนา อ.สามเงา จ.ตาก

                    

กิจกรรม CSR ครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่เด็กนักเรียนได้มีโอกาสจัดงานวันเด็ก ร.ร.แห่งนี้ อยู่บนดอยไกลโพ้น ราษฎรในชุมชนบ้านอูมฮวม ได้ใช้ชีวิตความเป็นอยู่แบบพอเพียงอย่างแท้จริง ชมรมครัวธรรมศาสตร์อาสาได้นำสิ่งของและอาหารที่ได้รับบริจาคไปประกอบอาหาร เลี้ยงนักเรียนและเยาวชนในชุมชน อีกทั้งนำสิ่งอุปกรณ์ที่จำเป็นไปมอบให้ด้วย เช่น เครื่องปิ้งขนมปัง ซึ่งเด็กๆหลายคนเพิ่งจะได้รู้จัก และสามารถนำไปใช้ให้เกิดความอบอุ่น ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นได้ด้วย สมาชิกชมรมครัวธรรมศาสตร์อาสาทุกคน มีความสุขต่อการเป็นผู้ให้กับเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นห่างไกล ทำให้ราษฎรในชุมชนได้รับการดูแลช่วยเหลือ และสร้างคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้นได้ตรมเจตนารมย์ของชมรม

ภาพ สุปวีณ์ บุญธิคำ ข่าว/ดำรงค์ชื่นจินดา รายงาน

ผบช.สตส. ยังอยู่ที่ บก.ทท.๒ จว.เชียงใหม่ ตรวจสอบบัญชี พร้อมใหคำแนะนำ

เวลา ๑๔.๓๐ น. ของวันพุธที่ ๑๗ ม.ค.๖๑ พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.ได้มาตรวจเยี่ยม และประชุมให้คำแนะนำการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ของ ฝตส.๓ กก.๒ โดย พ.ต.ท.หญิง สมศรี วิจารณกุล รอง ผกก.ฝตส.๓ ตส.๒ ที่ บก.ทท.๒ จว.เชียงใหม่ โดยมี พ.ต.อ.ระยอง ยังอยู่ รอง ผบก.ทท.๒ พ.ต.อ.พูนสวัสดิ์ ครจำนงค์ ผกก.ฝอ.บก.ทท.๒  และข้าราชการตำรวจผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและร่วมประชุมรับฟัง