พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เป็นประธานสรุปผลการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ของหน่วยงานในสังกัด ภ.จว.พะเยา

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พ.ค.๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.ได้เดินทางมาเป็นประธานสรุปผลการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ของหน่วยงานในสังกัด ภ.จว.พะเยา ที่ได้รับการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของคณะผู้ตรวจสอบ ฝตส.๑ ตส.๒ โดย พ.ต.อ.หญิง สุธีรา ตันหยง ผกก.ฝตส.๑ ตส.๒ พร้อมพวกรวม ๓ นาย ที่ ภ.จว.พะเยา โดยมี พล.ต.ต.สงวน โรงสะอาด ผบก.ภ.จว.พะเยา พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บังคับการ ผู้กำกับการหัวหน้าสถานี และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดสถานีตำรวจทุกหน่วยให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน