นอภ.ปทุมฯ ทำบุญตักบาตรวันพระ ในโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา นายอำเภอเมืองปทุมธานี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี จัดกิจกรรมตักบาตร ในวันพระภายใต้โครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนบวร โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ณ วัดเทียนถวาย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561

นอกจากนี้ ยังมี นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ข้าราชการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมด้วย จากการสอบถามนายอนุสรณ์ บุญมั่น ชาวบ้านที่มาร่วมทำบุญตักบาตรวันพระ ให้รายละเอียดว่า ต้องขอขอบคุณทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ที่ได้จัดกิจกรรมตักบาตรในวันพระขึ้น เลยมีโอกาสได้มาร่วมทำบุญ ตักบาตร พร้อมกับครอบครัว เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตนเอง และ ครอบครัว มีแต่ความสุขความเจริญ และต้องขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน ที่ได้จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ อยากจะให้จัดกิจกรรมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆ

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน

ผบช.สตส. ตรวจสอบบัญชีการเงิน กก.๒ บก.ทท.๒ จว.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ ๑๖ ม.ค.๖๑ พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส. ได้มาเป็นประธานการประชุมสรุปผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของ ฝตส.๓ ตส.๒ ชุดตรวจสอบที่ ๒ โดย พ.ต.ท.หญิง สมศรี วิจารณกุล รอง ผกก.ฝตส.๓ ตส.๒ กับพวก ๒ นาย ที่กก.๒ บก.ทท.๒ จว.เชียงใหม่ โดยมี พ.ต.อ.ระยอง ยังอยู่ รอง ผบก.ทท.๒ พ.ต.อ.อดุลย์ ศรีจันทร์ต๊ะ ผกก.๒ บก.ทท.๒ พ.ต.อ.พูลสวัสดิ์ ครจำนงค์  ผกก.ฝอ.บก.ทท.๒ ผู้สังเกตการณ์ และข้าราชการตำรวจผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและร่วมประชุมรับฟัง

     

     

วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ สร้างชื่อรับรางวัลนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี สร้างชื่อเสียงระดับจังหวัด ด้วยนักศึกษาระดับ ปวส.2 แผนกช่างยนต์ ได้แก่ นายจักรพรรดิ สำราญพานิช, นายกษมา เกษสาคร และ นายธนวัฒน์ แทนเดช หลังได้รับรางวัลการแข่งขันประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

นอกจากนี้ นักศึกษา ปวส. ของวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ จะเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศอีกครั้ง ในวันที่ 28 ก.พ. – 3 มี.ค. 2561 ณ ศูนย์การค้า เดอะฮับเซียร์รังสิต จ.ปทุมธานี

ใจรัก วงศ์ใหญ่  ข่าว/ภาพ  ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

สระบุรี สร้างการเรียนรู้เน็ตประชารัฐ ก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

วันนี้ 17 มกราคม 2561 นาย เกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เปิดโครงการสร้างการเรียนรู้ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตในชุมชน เป็นการยกระดับพื้นฐานด้านคมนาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มอบให้บริษัท TOT จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการยกระดับสร้างพื้นฐาน โดยการขยายเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้เข้าสู่หมู่บ้าน ชุมชน พื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงการบริการของภาครัฐ ที่มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และระบบสายใยแก้วเคเบิ้ล สำหรับใช้ประโยชน์ในชุมชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อนำพาประเทศก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

เทคโนโลยีดิจิทัล มีการติดตั้งกว่า 24,700 หมู่บ้าน/ชุมชน ให้ครอบคลุม 5 ภูมิภาคทั่วประเทศไทย เพื่อสร้างกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ ในชุมชน ในกลุ่มผู้นำชุมชน นักเรียนเยาวชน อาสาสมัคร (อสม.) โดยมีกำหนดแล้วเสร็จ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 คาดว่าจะมีประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในเบื้องต้นกว่า 100,000 คน ในจังหวัดสระบุรี

ภาพข่าวดำรงค์ชื่นจินดารายงาน

นายกฯ มอบรางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ วันครู ประจำปี 2561

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีงานวันครู ซึ่งคุรุสภาจัดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ที่หอประชุมคุรุสภา ยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ โดยนายกรัฐมนตรีมอบคำขวัญวันครูปีนี้ว่า “ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา” โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบรางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติให้กับ นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ผู้แทนผู้รับมอบใบอนุญาติวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับรางวัล

     

โดยคุรุสภาเห็นว่า เป็นสถาบันที่ผลิตบุคลากรภาคธุรกิจสู่มืออาชีพ เพื่อสร้างผลผลิตให้ตรงตามความต้องการของภาคธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจการค้าปลีกแบบร้านสะดวกซื้อ ซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญพิเศษ ถือเป็นการพัฒนาการศึกษาระดับอาชีวศึกษาในประเทศไทยให้เกิดการยอมรับ เปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีทางเลือก จนได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบ “Excellent Model “ สาขาธุรกิจค้าปลีก

ภาพข่าวดำรงค์ชื่นจินดารายงาน