ข้าราชการดีเด่นจังหวัดลพบุรี ยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงตน

หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสารภัย จังหวัด ลพบุรี ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่น

ผู้สื่อข่าวรายงานมาในวันนี้ว่า เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 นายศิริศักดิ์ สกุลโสรัจจะ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี เปิดเผยถึงความรู้สึกภายหลังได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2560 จังหวัดลพบุรีว่า รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก และถือเป็นเกียรติในชีวิตการปฏิบัติราชการ ที่มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ โดยกล่าวว่า ตนเองรับราชการตั้งแต่ระดับ 1 และเลื่อนลำดับมาเรื่อยๆ จนมีโอกาสปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดูแลเรื่องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยต่างๆ มาแล้ว 3 จังหวัด คือ จังหวัดสุรินทร์ ภูเก็ต และลพบุรี โดยมีหลักการทำงานคือยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต โดยในส่วนการดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยต่างๆ ในพื้นที่ ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยให้ได้มากที่สุด
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี กล่าวด้วยว่า การดำรงตนของข้าราชการด้วยการยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องสำคัญ โดยได้ยึดเป็นแนวทางปฏิบัติมาโดยตลอด ทำให้ชีวิตส่วนตัวอยู่อย่างพอเพียงและสามารถทำหน้าที่รับใช้ประชาชนได้อย่างเต็มที่

     
ใจรัก  วงศ์ใหญ่ ข่าว/ภาพ  ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี