ผบช.สตส. ตรวจสอบงบประมาณ ศปมผ.

วันจันทร์ที่ ๘ ม.ค.๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เป็นประธานประชุมปิดการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ของ ฝตส.๓ ตส.๒ ที่ บก.รน. โดยมี พล.ต.ต.ธนพล ศรีโสภา ผบก.รน. พร้อมด้วย พล.ต.ต.สหภูมิ สง่าเมือง ผชพ.(สบ 6) บก.รน., พ.ต.อ.โชคชัย นนท์ปฏิมากุล, พ.ต.อ.จตุรงค์ เปรมศิริ, พ.ต.อ.ชูสวัสดิ์ จันทร์โรจนกิจ รอง ผบก.รน. และ พ.ต.อ.สุริยา ปิ่นประดับ ผชช.(สบ 5) บก.รน. พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน