อำเภอเสาไห้ขับเคลื่อนบทบาทสตรี

วันนี้ 30 เม.ย. 61 นายสิงห์ราช วงษ์เสงี่ยม นายอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เป็นประธานประชุมคณะทำงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลจำนวน 10 คณะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการขับเคลื่องานกองทุนให้ดำเนินไปตามกรอบของการพัฒนาแบบบูรณาการยั่งยืนต่อชุมชนโดยเน้นความซื่อสัตย์สามัคคีของสมาชิกกลุ่มฯและการร่วมมือในแนวทางปฎิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธผลของงานเพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและการรับผิดชอบในหน้าที่อย่างแท้จริงเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติต่อไป.

      

      

/ภาพข่าวดำรงค์ชื่นจินดา หนังสือพิมพ์5เหล่าทัพสระบุรีรายงาน

ได้ฤกษ์งามยามดีปลุกเสกแล้วเลขทะเบียนรถเลขสวย!!

วันนี้ 29 เมย.61ที่พักสงฆ์เขาแก้วทอง ม.5 บ้านเขาจันทร์ ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต

จ.ฉะเชิงเทรา ติดถนนสาย 359 โดยนายธนะคมน์อนันท์ รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัด
ปราจีนบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ขนส่งนำหมายเลขทะเบียนรถสวย กต.1-กต.9999 (300)เลขหมายถือฤกษ์งามยามดีวันนี้เวลา08.19น.ให้พระเกจิอาจารย์ดัง หลวงปู่บุญมาโชติธรรมโม ประกอบพิธีปลุกเสกแผ่นป้าย เพื่อให้เกิดความเป็นศิริมงคลแก่ผู้ที่จะประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยในวันที่5-6 พค.ที่จะถึงนี้ณ โรงแรมแคนทารี่ 304 “กต”มีความหมายเป็นมงคล “ก” การงานก้าวหน้าการค้ามั่งมี “ต”โชคดีตลอดกาล ผู้จะประมูลสามารถเลือกหมายเลขที่ชอบที่สุด ถูกโฉลกที่สุดเป็นกรรมสิทธิ์ ท่านใดมีความประสงค์การประมูลทะเบียนรถเลขสวยติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี

โทร.037-211-003-037-212-840หรือลงทะเบียนในวันประมูลก็ได้…

 

     

ภาพ/ข่าว:ทองสุขสิงห์พิมพ์ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดปราจีนบุรี/รายงาน…

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองทัองถิ่น “ลงพื้นที่ เยี่ยมชมการดำเนินโครงการบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยฯ เทศบาลตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี

 

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินโครงการบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเขาพระงามจังหวัดลพบุรี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินโครงการบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี Excellent Happy Home Ward โดยมีนายพูลสวัสดิ์ ถือคง นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม นางนฤมล อภิวันท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม พร้อมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ ณ เทศบาลตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

     

      

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ข่าว/ สมชาย เกตุฉาย ภาพ/ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี