ผู้อำนวยการชลประทานที่ 10 ลพบุรี จัดสรรน้ำตามนโยบายของกระทรวง เกษตรและสหกรณ์

แผนบริหารจัดการน้ำ 2561 และคำแนะนำการเพาะปลูกข้าวนาปี ในพื้นที่ลุ่มต่ำฤดูฝน
ในเขตชลประทานของลุ่มน้ำเจ้าพระยา. ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากจังหวัดลพบุรี ในวันนี้ ว่า. ในวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสุชาติ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 พร้อมด้วยนายอนุสรณ์ ตันติวุฒิ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ให้สัมภาษณ์สื่อ เรื่องการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขตสำนักงานชลประทานที่ 10 ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อให้เกษตรกร เก็บเกี่ยวข่าวให้เสร็จก่อนฤดูน้ำหลาก ก่อนจะใช้พื้นที่แก้มลิงรองรับน้ำหลากในเดือนกันยายน – ตุลาคม ลดผลกระทบจากอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ข้างเคียง

 

      

     

ใจรัก   วงศ์ใหญ่ ข่าว/ สมชาย เกตุฉาย   ภาพ/ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี