ผู้ว่าฯลพบุรี เปิดการบริจาคโลหิต เพื่อรองรับผู้ป่วยในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง

นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานในพิธีเปิดการบริจาคโลหิต จังหวัดลพบุรี โดยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี วันที่ 8 มกราคม 2561

ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย ได้มีนโยบายขยายภารกิจงานบริการโลหิต ไปยังภูมิภาคทั่วประเทศ เป็นภาคบริการโลหิตแห่งชาติ เพื่อรองรับและขยายการดำเนินงานให้ครบวงจร เช่นเดียวกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

ทั้งนี้ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี เริ่มเปิดรับบริจาคโลหิตในหน่วยเคลื่อนที่ในจังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี และจังหวัดอ่างทอง เพื่อจัดหาโลหิตให้เพียงพอกับความต้องการใช้ของผู้ป่วยในจังหวัดลพบุรีและจังหวัดใกล้เคียงต่อไป

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ข่าว/ภาพ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

 

เจ้าหน้าที่เร่งช่วยควายตกบ่อน้ำ รอดหวุดหวิด

เจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย อบต.เจริญธรรม ช่วยชีวิตควายตกบ่อน้ำรอดตายหวุดหวิด

วันที่ 8 มกราคม 2561 นายสายชล สวัสดีสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญธรรม ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านว่า มีควายตกบ่อน้ำ จึงได้ลงพื้นที่เกิดเหตุ พร้อมด้วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญธรรม ได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือควายตกท่อ บริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลเจริญธรรม อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญธรรม โดยสามารถช่วยเหลือควายขึ้นจากบ่อน้ำบาดาลได้อย่างปลอดภัย รอดตายหวุดหวิด นับว่า เป็นการช่วยเหลือทำบุญให้กับสัตว์ใหญ่ ต้อนรับปีใหม่ 2561

ภาพข่าวดำรงค์ชื่นจินดารายงาน

มูลนิธิคุณพุ่ม ประทานทุนการศึกษาเด็กออทิสติก-เด็กพิการ จ.ลพบุรี

มูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ ในปีการศึกษา 2560 ที่จังหวัดลพบุรี จำนวน 111 ทุนๆละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 555,000 บาท

นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ให้แก่เด็กออทิสติกและพิการ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กพิเศษดังกล่าวฯ ที่ครอบครัวมีฐานะยากจน ให้ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และได้รับโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกับเด็กปกติทั่วไป

ทั้งนี้ พิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ ในมูลนิธิคุณพุ่มของจังหวัดลพบุรี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม ได้ทรงมีพระเมตตาประทานทุนการศึกษา สำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในจังหวัดลพบุรี และทั่วประเทศ เพื่อให้เด็กพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพและได้รับการศึกษา ที่ตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล อีกทั้งยังเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เด็กพิการ รวมถึงครอบครัวอีกด้วย

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ข่าว/ภาพ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ ลพบุรี

 

 

ทุ่งทานตะวันหนองแขมลพบุรี ดอกบานสะพรั่งรอต้อนรับนักท่องเที่ยว

วันที่ 7 มกราคม 2561 อำเภอโคกสำโรง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม เปิดฤดูการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันตำบลหนองแขม ณ ทุ่งหนองไผ่เหลือง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ส่งเสริมการมีงานทำ การจ้างงานและสนับสนุนการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เพื่อให้ชุมชนและองค์กรท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันในชุมชน โดยมีนายบุญเติม เรณุมาศ ปลัดจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน

สำหรับพื้นที่ตำบลหนองแขม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปัจจุบันในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคมของปีถัดไป สภาพภูมิอากาศ จะมีความหนาวเย็น เหมาะกับการท่องเที่ยวและพักผ่อน ประกอบกับในช่วงเวลาดังกล่าว เป็นช่วงที่ทานตะวันบานสะพรั่ง ทำให้สภาพภูมิทัศน์มีความสวยงาม

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม จึงได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันบาน ซึ่งจะเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนและเกษตรกร ขณะที่ ภายในงาน อบต.หนองแขม ก็ได้จัดมุมให้นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูป โดยมีฉากหลังเป็นทุ่งทานตะวันเหลืองอร่าม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการให้นมแพะอีกด้วย

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ข่าว/ภาพ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

นายกสภท. ร่วมสังสรรค์ปีใหม่ บ.รักษาความปลอดภัย

คุณสมบัติ พูลเกษม – คุณสุจิตรา แก้วเงิน ประธานกรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท รักษาความปลอดภัย แซมกรุ๊ป จำก้ด (SAM) พร้อมด้วย พ.อ.จิระพงษ์ มากกุศล ประธานที่ปรึกษาบริษัทฯ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์พนักงานบริษัทต้อนรับปีใหม่ 2561 โดยมีคุณอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย และคุณธวัชชัย เฟื่องอนันต์ กรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมงานด้วย

โดยได้มีการจับฉลากรางวัลมอบให้กับพนักงานและแขกที่ร่วมงานจำนวนมาก ณ.บริษัท รักษาความปลอดภัย แซมกรุ๊ป จำกัด(SAM) ถ.กรุงเทพฯ-นนท์ ซอย8 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา