ผบช.สตส. ตรวจสอบงบประมาณ ศปมผ.

วันจันทร์ที่ ๘ ม.ค.๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เป็นประธานประชุมปิดการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ของ ฝตส.๓ ตส.๒ ที่ บก.รน. โดยมี พล.ต.ต.ธนพล ศรีโสภา ผบก.รน. พร้อมด้วย พล.ต.ต.สหภูมิ สง่าเมือง ผชพ.(สบ 6) บก.รน., พ.ต.อ.โชคชัย นนท์ปฏิมากุล, พ.ต.อ.จตุรงค์ เปรมศิริ, พ.ต.อ.ชูสวัสดิ์ จันทร์โรจนกิจ รอง ผบก.รน. และ พ.ต.อ.สุริยา ปิ่นประดับ ผชช.(สบ 5) บก.รน. พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน

     

     

ผู้ว่าฯลพบุรี เปิดการบริจาคโลหิต เพื่อรองรับผู้ป่วยในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง

นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานในพิธีเปิดการบริจาคโลหิต จังหวัดลพบุรี โดยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี วันที่ 8 มกราคม 2561

ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย ได้มีนโยบายขยายภารกิจงานบริการโลหิต ไปยังภูมิภาคทั่วประเทศ เป็นภาคบริการโลหิตแห่งชาติ เพื่อรองรับและขยายการดำเนินงานให้ครบวงจร เช่นเดียวกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

ทั้งนี้ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี เริ่มเปิดรับบริจาคโลหิตในหน่วยเคลื่อนที่ในจังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี และจังหวัดอ่างทอง เพื่อจัดหาโลหิตให้เพียงพอกับความต้องการใช้ของผู้ป่วยในจังหวัดลพบุรีและจังหวัดใกล้เคียงต่อไป

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ข่าว/ภาพ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

 

เจ้าหน้าที่เร่งช่วยควายตกบ่อน้ำ รอดหวุดหวิด

เจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย อบต.เจริญธรรม ช่วยชีวิตควายตกบ่อน้ำรอดตายหวุดหวิด

วันที่ 8 มกราคม 2561 นายสายชล สวัสดีสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญธรรม ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านว่า มีควายตกบ่อน้ำ จึงได้ลงพื้นที่เกิดเหตุ พร้อมด้วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญธรรม ได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือควายตกท่อ บริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลเจริญธรรม อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญธรรม โดยสามารถช่วยเหลือควายขึ้นจากบ่อน้ำบาดาลได้อย่างปลอดภัย รอดตายหวุดหวิด นับว่า เป็นการช่วยเหลือทำบุญให้กับสัตว์ใหญ่ ต้อนรับปีใหม่ 2561

ภาพข่าวดำรงค์ชื่นจินดารายงาน

มูลนิธิคุณพุ่ม ประทานทุนการศึกษาเด็กออทิสติก-เด็กพิการ จ.ลพบุรี

มูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ ในปีการศึกษา 2560 ที่จังหวัดลพบุรี จำนวน 111 ทุนๆละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 555,000 บาท

นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ให้แก่เด็กออทิสติกและพิการ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กพิเศษดังกล่าวฯ ที่ครอบครัวมีฐานะยากจน ให้ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และได้รับโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกับเด็กปกติทั่วไป

ทั้งนี้ พิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ ในมูลนิธิคุณพุ่มของจังหวัดลพบุรี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม ได้ทรงมีพระเมตตาประทานทุนการศึกษา สำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในจังหวัดลพบุรี และทั่วประเทศ เพื่อให้เด็กพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพและได้รับการศึกษา ที่ตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล อีกทั้งยังเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เด็กพิการ รวมถึงครอบครัวอีกด้วย

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ข่าว/ภาพ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ ลพบุรี