อำเภอพิบูลมังสาหารประชุมซักซ้อมเจ้าหน้าที่และจิตอาสาเฉพาะกิจ..

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอพิบูลมังสาหาร เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมกับจิตอาสาเฉพาะกิจอำเภอพิบูลมังสาหาร ที่ห้องประชุมอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมซักซ้อมความเข้าใจและมอบหมายหน้าที่ภารกิจให้กับจิตอาสาเฉพาะกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมในวันงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 จากนั้นชาวพลังจิตอาสาเฉพาะกิจอำเภอพิบูลมังสาหาร ได้ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day บ้านสวย เมืองสะอาด ตามสถานที่ราชการต่าง ๆ พร้อมทั้งตัดแต่งกิ่งไม้ และ กำจัดวัชพืช เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ สู่สรรคาลัย

 

นิรนาม จิตอาสา ภาพ/ข่าว
ทศพร ก้อนแก้ว รายงาน

นครสวรรค์ร่วมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดนก ในบึงบอระเพ็ด

นายจิระเดช บุญมาก หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ เจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดนครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด เขตอนุรักษ์ที่ 1 เพื่อทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดนก เนื่องจากบึงบอระเพ็ด ซึ่งมีพื้นที่ 33,000 ไร่

 

และเป็นที่อยู่อาศัยของนกอพยพและนกประจำถิ่นหลายสายพันธ์กว่า 50 ชนิด จำนวนมากกว่า 3,000 ตัว เช่น นกปากห่าง นกยางโทนใหญ่ นกยางโทนน้อย นกยางเปีย นกกาน้ำเล็ก นกกาน้ำปากยาว นกกระสาแดง นกอ้ายงั่ว เป็นต้น สำหรับบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ มีพื้นที่ทั้งหมด 132,737 ไร่ เป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกประจำถิ่นจำนวนมากและเมื่อถึงฤดูหนาวจะมีนกอพยพจำนวนมากมาปักหลักอาศัยชั่วคราวและในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป จะถึงฤดูกาลท่องเที่ยวซึ่งทางเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจึงได้มีการเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้ไข้หวัดนกที่อาจจะมาพร้อมกับนกอพยพแพร่ระบาดสู่นักท่องเที่ยวและชาวบ้านในรอบพื้นที่บึงบอระเพ็ด

 

 

 

 

 

กณต  ทาทิพย์  ข่าว/ภาพ

ศูนย์ข่าว ๕ เหล่าทัพ จ.นครสวรรค์