ผบ.ทอ. เปิดกิจกรรมหน่วยมิตรประชา กองบิน 2 ลพบุรี

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานกิจกรรมหน่วยมิตรประชา กองบิน ๒ ในโอกาสนี้ นาวาอากาศเอก ประภาส เอี่ยมโมฬี ผู้บังคับการกองบิน 2 พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน 2 ได้นำหน่วยมิตรประชา กองบิน 2 ออกให้บริการช่วยเหลือประชาชน บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา ตัดผมชาย – หญิง มอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน การสอน อุปกรณ์เครื่องเขียน ผ้าห่มกันหนาวให้กับโรงเรียนที่อยู่รอบเขตสนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศ ชัยบาดาล และประชาชนที่เข้ามาร่วมชมการสาธิต การแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี 2561 ณ สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศ ชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ธเนศ วงศ์ใหญ่ ข่าว/ภาพ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

     

     

     

กองบิน ๒ กองทัพอากาศ เปิดฝึกภาคสนาม นศท. ประจำปี 2560

กองบิน ๒ กองทัพอากาศ จังหวัดลพบุรี โดยมี นาวาอากาศเอก ประภาส เอี่ยมโมฬี ผู้บังคับการกองบิน ๒ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร (ในส่วนกองทัพอากาศ) ชั้นปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีนักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมการฝึกฯ จำนวน ๒๘๕ คน ณ หอประชุมกานตรัตน์ กองบิน ๒

เนศ  วงศ์ใหญ่ ข่าว/ภาพ  ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

กอ.รมน.สระบุรี จัดโครงการ “คนสระบุรีรักษ์แผ่นดิน”จิตอาสาฯ”ทำดีด้วยหัวใจ” รุ่นที่4

พันเอก เพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รอง กอ.รมน.สระบุรีมอบให้ พันเอก วิฑูร โพธิ์ร่มชื่น หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวนำจิตอาสาฯ ใน โครงการ “คนสระบุรีรักษ์แผ่นดิน” โดยมีภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน ภาคประชาชน จิตอาสาฯ กว่า300 คน พี่น้องประชาชนจิตอาสาฯ เพื่อส่งเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อให้ประชาชนจิตอาสาฯ ร่วมกันทำความสะอาด วัด บวร ชุมชน สถานที่ราชการ และถนน ขนส่งจังหวัดสระบุรี และถวายเป็นพระราชกุศล ปฏิบัติตามพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 ในโครงการ “จิตอาสาฯ ทำความดี ด้วยใจ ” พร้อมจะพัฒนาและร่วมกันทำความดีเพื่อ ถวายพ่อหลวงเราตลอดไป

ภาพข่าวดำรงค์ชื่นจินดารายงาน