ม.กรุงเทพธนบุรี ยินดีต้อนรับนักศึกษาปริญญาตรี-เอก โครงการ “NEW ERA” – “NEW LAWYER”

ผศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับนักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก โครงการผู้บริหารยุคใหม่ NEW ERA และนักศึกษาปริญญาตรี โครงการผู้บริหารงานนิติยุคใหม่ NEW LAWYER โดยมีดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับนักศึกษาดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารดุษฎีบัณฑิต ม.กรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2562

 

ม.กรุงเทพธนบุรีจัดพิธีรับชุดพนักงานผู้ช่วยพยาบาลของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ รุ่นที่ 2

ผศ.วิทยา เบ็ญจาธิกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นประธานในพิธีรับชุดของนักศึกษา หลักสูตร “บัณฑิตพันธุ์ใหม่” สาขาสาธารณสุขศาสตร์ รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาด้วย โดยในพิธีดังกล่าวนักศึกษาเข้ารับชุดพนักงานผู้ช่วยพยาบาลต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้ให้กำเนิดวิชาชีพพยาบาลของไทย ในการนี้มีคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ได้ร่วมติดดอกไม้แสดงความยินดีแก่นักศึกษาด้วยที่อาคารศูนย์ปฏิบัติการ การโรงแรมและการท่องเที่ยว ชั้น 2 ม.กรุงเทพธนบุรี

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตจัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาขึ้นโดยมียอดเงินกว่า 2 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2562 เวลา 11:00 น. สมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาขึ้น ที่ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสิรินธร 2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต โดยมีส่วนราชการ และ ภาคประชาชนเข้าร่วมงานคับคั่ง
สำหรับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ถือเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ อยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 และเป็นโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานสากล 1 ใน 8 โรงเรียนของจังหวัดปทุมธานี ทำให้การขยายตัวของนักเรียน สูงขึ้นเป็นอย่างมาก จึงทำให้ อาคารสถานที่ต่างๆ ในบางครั้งอาจไม่เพียงพอ จึงได้มีการ ต่อเติมและขยายพื้นที่ภายในโรงเรียน จึงได้มีการจัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ขึ้นเพื่อหาเงินสมทบทุนดังกล่าว โดยยอดเงินที่มีการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาในครั้งนี้มีจำนวนกว่า 2 ล้านบาท

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน