ขอเชิญศิษย์ม.กรุงเทพธนบุรีทุกรุ่นร่วมงาน BTU Unify Game 2018

 

ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพร้อมแล้วสำหรับการจัดงานการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยฯ “BTU Unify Game 2018” และงานกลางคืน Pink Party (ราตรีสีชมพู) ประจำปี 2561 โดยกล่าวฝากประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาทุกรุ่น ทั้งภาคปกติและภาคสมทบ และศิษย์เก่าทุกรุ่นได้เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกันฟรีตลอดงาน เนื่องจากงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความเป็นหนึ่งเดียวของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ทั้งนี้ คณะต่างๆ ได้เตรียมความพร้อมในการจัดบูธแสดงผลงานแต่ละคณะอย่างหลากหลาย ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารชาญชัย อเคเดียม

สถาบันภาษาต่างประเทศ ม.กรุงเทพธนบุรี จัดปฐมนิเทศ-งานเลี้ยงปาร์ตี้นักศึกษาจีน 2018

ผศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นประธานในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนของสถาบันภาษาต่างประเทศ ม.กรุงเทพธนบุรี ประจำปี 2561 พร้อมทั้งได้ให้เกียรติร่วมกิจกรรม “งานเลี้ยงปาร์ตี้นักศึกษาจีน 2018 ” โดยมี ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ร่วมต้อนรับนักศึกษาด้วยความอบอุ่น
ในการนี้ นักศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สถาบันภาษาต่างประเทศ ม.กรุงเทพธนบุรี ได้นำเสนอศิลปะการขับร้อง การแสดงที่หลากหลาย เพื่อสร้างความสนุกสนานให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ณ อาคารปฏิบัติการ การโรงแรมและการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

 

   

    

     

     

     

     

     

      

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี จัดกิจกรรม“บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกันเป็นจำนวนมาก

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา13:00น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่ ห้องประชุมห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมีนักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกันเป็นจำนวนมากสำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา ได้เทิดพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล นอกจากนี้ยังเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนโลหิตของสภากาชาดไทยและโรงพยาบาลใกล้เคียง ปลูกจิตสำนึก ให้เป็นผู้มีจิตสำนึกต่อสาธารณะ รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ ถือเป็นกิจกรรมที่ดีเป็นคุณประโยชน์ทั้งต่อประเทศชาติและเป็นการดำเนินตามพระปณิธานอันดีงามของพระองค์ท่านอีกทางหนึ่ง

     

     

     

     

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน

ปราจีนบุรี มอบผ้าป่าเพื่อการศึกษา!!

 

ที่โรงเรียนวัดโคกเขื่อน ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม  จ.ปราจีนบุรี นายดินแดน โคกเขื่อน ผอ.รร.วัดโคกเขื่อนเป็นประธานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศิษย์เก่า ผู้นำชุมชน และผู้มีจิตศรัทธาจากชมรม เมม
เมอร์รี่ จ.นนทบุรี ร่วมสมทบทุนทอดป้าป่าเพื่อพัฒนาภาคการศึกษาโรงเรียนวัดโคกเขื่อน…