มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี จัดกิจกรรม“บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกันเป็นจำนวนมาก

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา13:00น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่ ห้องประชุมห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมีนักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกันเป็นจำนวนมากสำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา ได้เทิดพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล นอกจากนี้ยังเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนโลหิตของสภากาชาดไทยและโรงพยาบาลใกล้เคียง ปลูกจิตสำนึก ให้เป็นผู้มีจิตสำนึกต่อสาธารณะ รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ ถือเป็นกิจกรรมที่ดีเป็นคุณประโยชน์ทั้งต่อประเทศชาติและเป็นการดำเนินตามพระปณิธานอันดีงามของพระองค์ท่านอีกทางหนึ่ง

     

     

     

     

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน

ปราจีนบุรี มอบผ้าป่าเพื่อการศึกษา!!

 

ที่โรงเรียนวัดโคกเขื่อน ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม  จ.ปราจีนบุรี นายดินแดน โคกเขื่อน ผอ.รร.วัดโคกเขื่อนเป็นประธานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศิษย์เก่า ผู้นำชุมชน และผู้มีจิตศรัทธาจากชมรม เมม
เมอร์รี่ จ.นนทบุรี ร่วมสมทบทุนทอดป้าป่าเพื่อพัฒนาภาคการศึกษาโรงเรียนวัดโคกเขื่อน…

 

      

      

      

      

 

เทศบาลเมืองเขาสามยอด ลพบุรี จัดโครงการค่ายวิชาการลูกน้อยช่วย คิดช่วยทำ

เทศบาล เมืองเขาสามยอด ลพบุรี จัดโครงการค่ายวิชาการลูกน้อยช่วยคิด ช่วยกันทำ โดยมีการจัดบูธเพื่อสาธิตการทำอาหารของเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด. 1. อีกด้วย. ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากจังหวัดลพบุรีในวันนี้ว่า. ในวันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองเขาสามยอด นำโดยนางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน เข้าร่วมโครงการค่ายวิชาการลูกน้อยช่วยคิดช่วยทำ โดยมีการจัดบูธเพื่อสาธิตการทำอาหารของเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 อาทิ การทำวุ้น การทำไข่ตุ๋น การทำสลัดผลไม้ การทำน้ำแตงโมปั่น การทำข้าวโพดอบเนย การประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ การทำกล้วยปิ้ง และการทำผักบุ้งชุบแป้งทอด ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด

ใจรัก   วงศ์ใหญ่ ข่าว/ สมชาย. เกตุฉาย. ภาพ/ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ. จังหวัดลพบุรี