บริษัทกัลฟ๋ เจพีเอ็น เอส จำกัด มอบทุนการศึกษานักเรียน-นักศึกษา ในเขตติดต่อ

วันที่ 9 กันยายน 2561 เวลา09.00น. นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี(ตำแหน่งรองประธานกรรมการพัฒนาชุมชนฯ)มอบให้ นายสุชน ภัยธิราชเป็นประธานพร้อมนายฐิติพงศ์ ถึงคุณ พลังงานจังหวัดสระบุรีร่วมมอบทุน ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าและประธานด้านการศึกษามอบทุน การศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่14ตำบลของพื้นที่ อำเภอหนองแค อำเภอหนองแซง จ.สระบุรี และ อำเภอ ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งกองทุนดังกล่าวเป็นผลจากการจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (บริษัท กัลฟ์ เจ พีเอ็นเอส จำกัด)รวม 705 ทุนเป็นเงิน 4,020,000 บาท (สี่ล้านสองหมื่นบาท) ในวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมเยาวชนในการศึกษาสู่ระดับมาตราฐานเน้นการช่วยเหลือกับทางผู้ปกครองฯอีกทางหนึ่งโดยจะทำการมอบทุนดังกล่าวเป็นประจำทุกๆปี ซึ่งการมอบทุนครั้งนี้ได้กำหนดเปลี่ยนสถานที่เป็น หอประชุม โรงเรียน “สุนทรวิทยานุกูล ตำบลภาชี อำเภอภาชี จ .พระนครศรีอยุธยา

    

    

    

    

    

    

/ภาพข่าวดำรงค์ชื่นจินดาผู้สือข่าวสระบุรีรายงาน

สภ.ชัยบาดาล ภ.จว.ลพบุรี จัดฝึกอบรมโครงการเยาวชนแกนนำร่วมป้องกันยาเสพติด ในพื้นที่ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ในช่วงบ่าย วันนี้ว่า วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 โดยมี พ.ต.อ.ประเสริฐ หนูดี
ผกก.สภ.ชัยบาดาล
พ.ต.ท.สุบรรณ โชคพิมพา รอง ผกก.ป.ฯ
พ.ต.ท.วันชัย วงษ์ขาว สว.สส.สภ.ชัยบาดาล
พ.ต.ท.ฉันท วิชัยปะ สวป.ฯ
พ.ต.ท.วิรัตน์ เตชนันท์ สวป.ฯ
พร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.ชัยบาดาล
ร่วมกับคณะครู ร.ร.ชัยบาดาลวิทยา และ เทศบาลตำบลลำนารายณ์
ได้จัดการฝึกอบรมโครงการเยาวชนแกนนำร่วมป้องกันยาเสพติด ให้กับนักเรียน ร.ร.ชัยบาดาลวิทยา จำนวน 120 คน
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพื่อให้ความรู้และเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชน ห่างไกลจากยาเสพติด และเป็นกำลังสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา และชุมชน

   

    

    

 

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ข่าว/ สมชาย  เกตุฉาย ภาพ/